News


15/07/2020 Verslag Regionaal Forum Gent

Op 26 juni namen de leden van het regionaal overleg Gent deel aan een digitale meeting. Annie Vanherpe van de douaneadministratie gaf een uitgebreide stand van zaken over de Brexit alsook toelichting over de draftnota "Overbrenging RTO". Verder was er aandacht voor uitvoeraangiften in E-balie, INF-documenten en de aangifte type D.

14/07/2020 Pilootproject Overbrenging RTO

Na de bespreking van de draftnota “Overbrenging van goederen in tijdelijke opslag” tijdens de laatste vergadering van de werkgroep Binnenbrengen is er besloten een pilootproject op te zetten. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is op zoek naar bedrijven die hieraan wensen deel te nemen.

13/07/2020 Verslag WG ICT - Software providers

De leden van de werkgroep ICT - Softwareproviders kwamen samen op 20 juni. Onder andere volgende onderwerpen kwamen aan bod: "NCTS" & "PLDA", "Aangifte Type D" & de MIG "Globalisaties".

10/07/2020 Verslag WG Binnenbrengen

Op 17 juni hebben de leden van de Werkgroep Binnenbrengen de opmerkingen over de draftnota "Overbrenging RTO", die de federaties aan de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen bezorgden, besproken.

09/07/2020 Nieuwe structuur Nationaal Forum

De leden van de Stuurgroep besloten om de structuur van het Nationaal Forum aan te passen aan de huidige behoeftes. De 8 nationaal thematische werkgroepen worden herschikt naar 5 nationaal thematische werkgroepen. De regionale werkgroepen blijven ongewijzigd.

08/07/2020 MIG e-Globalisaties

Heb je een vergunning EIDR om globalisatie toe te passen voor je douaneaangiftes? Dan zal je vanaf volgend jaar je werkprocedures verplicht moeten wijzigen. Je zal immers de volledige dataset van je zendingen waarop je globalisatieaangifte betrekking heeft op elektronische wijze (XML-berichten) in PLDA moeten insturen. De technische documentatie (MIG) is nu beschikbaar.

07/07/2020 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 26 juni namen de leden van de werkgroep Communicatie & Marketing deel aan een digitale vergadering. Ze kregen meer informatie over de nieuwe structuur van het Nationaal Forum. Daarnaast kwamen ook het 3C-project en System-Based Approach (SBA) aan bod. Tot slot bespraken de leden de communicatie verstuurd door de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen.

06/07/2020 Verslag Stuurgroep

Op 19 juni kwamen de leden van de Stuurgroep virtueel bijeen. De leden bespraken de nieuwe structuur van het Nationaal Forum, die de nationaal thematische werkgroepen wijzigt, om zo beter te beantwoorden aan de huidige behoeftes. Ook de communicatie en de uitrol van de e-Globalisaties bespraken de leden, evenals het opstarten van een pilootproject over overbrenging Ruimte voor Tijdelijke Opslag (RTO).

03/07/2020 Digitalisering INF

Op de vergadering van de subwerkgroep ICT-Software providers van 2 juli, bespraken de leden het elektronische INF-SP. Vanaf 3 augustus 2020 zal het mogelijk zijn om in België gebruik te maken van dit nieuwe systeem van de Europese Commissie voor vergunningen bijzondere douaneregelingen (actieve veredeling / passieve veredeling) alsook voor nationale en grensoverschrijdende vergunningen.

02/07/2020 Invoer Covid-19 testkits

Om een duidelijk onderscheid te maken tussen verschillende soorten testkits, is het vanaf 9 juli 2020 verplicht om een aanvullende nationale code te gebruiken bij invoer van Covid-19 testkits. Een overzicht met de goederen en goederencodes en hun aanvullende nationale codes kan je hier terugvinden.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS