20/12/2022 Crisis Oekraïne: Tariefcontingenten op bepaalde producten uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland - Update

Op 7 oktober 2022 zijn er nieuwe jaarlijkse tariefcontingenten ingesteld, beheerd volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Deze contingenten maken de invoer in de Europese Unie mogelijk van de volgende goederen van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland:

 • Tariefcontingent met volgnummer 09.8258: hiertoe behoren de goederen die vallen onder de GN-code 7207 12 10:
  • 3 747 905 ton tussen 7 oktober 2022 en 30 september 2023
  • 3 747 905 ton tussen 1 oktober 2023 en 30 september 2024
 • Tariefcontingent met volgnummer 09.8259: hiertoe behoren de goederen die vallen onder de GN-code 7207 11:
  • 487 202 ton tussen 07 oktober 2022 en 30 september 2023
  • 85 260 ton tussen 1 oktober 2023 en 31 december 2023
  • 48 720 ton tussen 1 januari 2024 en 31 maart 2024

Op de website van de EU kan je de betrokken verordening raadplegen: Verordening (EU) 2022/1904 van de Raad van 6 oktober 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (artikel 3 octies, leden 4 - 6)

Update 20 december 2022:

Wat met het contingent op het ogenblik van de toewijzing uitgeput is?

 • De hoeveelheid goederen die niet binnen het contingent is toegewezen moet worden wederuitgevoerd.

of

 • In een douane-entrepot worden geplaatst tot het nieuwe jaarlijkse contingent van toepassing wordt (10.7.2023).

Een rectificatie van de douaneaangifte met wijziging van de douaneregeling is toegestaan wanneer de goederen nog niet zijn vrijgegeven (artikel 173 van DWU - Link website EU). 

Wat na de dagelijkse toewijzing van het tariefcontingent door de Europese Commissie?

 • Het contingent wordt voor 100% toegewezen: de goederen worden vrijgegeven zodra het resultaat van de toewijzing bekend is.

of

 • Het contingent is gedeeltelijk of voor 0% toegewezen: de goederen kunnen niet worden vrijgegeven. De aangever zal een e-mail van het team Quota ontvangen waarin hem wordt gevraagd de aangifte te corrigeren. Nadat de aangifte is geregulariseerd, wordt de hoeveelheid goederen waarvoor het contingent is toegewezen, vrijgegeven. De hoeveelheid goederen die niet voor het contingent in aanmerking komt, kan niet in het vrije verkeer worden gebracht en moet voor wederuitvoer worden aangegeven of onder het stelsel van douane-entrepots worden geplaatst.

Raadpleeg de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voor de volledige informatie.