21/12/2022 Crisis Oekraïne: Tariefcontingenten op bepaalde producten uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland - Update

Sinds 17 december 2022 is er nieuwe jaarlijkse tariefcontingenten ingesteld, beheerd volgens het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Dit contingent maakt de invoer in de Europese Unie mogelijk voor het volgende goed van oorsprong uit Rusland of uitgevoerd uit Rusland:

Tariefcontingent met volgnummer 09.8253: hiertoe behoren de goederen die vallen onder de GN-code 7224 90:

  • 147 007 ton tussen 17 december 2022 en 31 december 2023
  • 110 255 ton tussen 1 januari 2024 en 30 september 2024

Op de website van de EU kan je de betrokken verordening raadplegen: Verordening (EU) 2022/2474 van de Raad van 16 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (artikel 3 octies, lid 5B).

Raadpleeg zeker de volledige publicatie op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen!