News


09/10/2019 Communicatie problemen CODECO/Charge Report

Sinds 30 september zijn er problemen met het insturen van CODECO/Charge Report. Het systeem verwerkte de ontvangen communicatie met de betrokken lidstaten niet correct. Daardoor kreeg de MRN de foutmelding “MRN niet gekend”. Vandaag doet de douaneadministratie een aanpassing aan het systeem om het probleem op te lossen.

07/10/2019 Archivering aanvragen certificaten goederenverkeer

Tijdens het overleg van Trade Facilitation Antwerpen op 3 september werd meegedeeld dat de douaneadministratie een nota omtrent zelfarchivering EUR 1 uitwerkt. De douaneadministratie deelt mee dat sinds 1 oktober je als marktdeelnemer zelf je aanvragen van de certificaten inzake goederenverkeer EUR 1, EUR-MED en A.TR bewaart en dat dit niet meer gebeurt op de hulpkantoren.

04/10/2019 Verschepingen zonder douanedocumenten

Zoals meegedeeld tijdens de Werkgroep Uitgaan zal ASV (Antwerps Scheepvaartvereniging) een bewustmakingscampagne opzetten omtrent verschepingen zonder douanedocumenten. De UCC stelt immers dat er voor elke verscheping tijdig een douaneaangifte voor vertrek dient voorgelegd te worden.

03/10/2019 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 24 september kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen samen. Er werd een stand van zaken gegeven over het Comité beroepsbekwaamheid, het Guidance Document on Customs Valuation en de borgstelling voor AEO's. Verder lichtte de dienst Tarief de nieuwe procedure om een BTI (bindende tariefinlichting) aan te vragen toe. Tot slot werd er feedback gegeven over enkele praktische cases over de afschaffing van het begrip "binnenlandse verkoop".

02/10/2019 Intrekken van verlegging van verificatie

Eén van de voordelen voor AEO-vergunninghouders is de keuze van de plaats van fysieke verificatie. Binnen de werkgroep Controleprocessen werd de verlegging van verificatie in een procedure uitgewerkt. Na evaluatie binnen de douaneadministratie is gebleken dat die procedure niet haalbaar is voor de betrokken diensten. De uitgewerkte procedure wordt vervangen door een procedure met beschikking.

01/10/2019 Verslag regionaal overleg Gent

Op 6 september kwamen de leden van het Regionaal overleg Gent samen bij "International Car Operators" te Zeebrugge. Na de verwelkoming en de voorstelling van het gastbedrijf werd een uitgebreide stand van zaken gegeven over de brexit.

30/09/2019 Verslag Stuurgroep

Op 13 september kwamen de leden van de Stuurgroep bijeen. De convenors overliepen de actiepunten van de vorige vergadering, waaronder het gebruik van de EU Trader Portal en het visiedocument over de community systems. Andere agendapunten waren o.a. het oprichten van een subwerkgroep over de nieuwe btw-richtlijn over e-commerce en de "Customs Professional Award for Business". Tot slot werden de resultaten van de nationale werkgroepen overlopen.

24/09/2019 Verplicht gebruik elektronische exportmanifest - Update

Zoals reeds meegedeeld in april 2019 zal het verplicht insturen van het elektronische exportmanifest voor containers en RoRo in Antwerpen en Zeebrugge verplicht zijn vanaf maandag 30/09/2019. Het geautomatiseerde exportmanifest betreft het bericht waarmee de carrier of agent rechtstreeks aan het PLDA-systeem meldt welke goederen geladen zijn op het zeeschip.

23/09/2019 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 3 september 2019 kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen bijeen. Ze bespraken onder andere de evolutie van scanning en fysieke verificaties, de implementatie CCRM en VISIGIP en de impact van brexit op de haven van Antwerpen.

20/09/2019 Digitale procedure voor de Bindende Tariefinlichting

Als je goederen in- of uitvoert, dien je op de aangifte een goederencode in te vullen. Bijgevolg is het nuttig om te weten onder welke goederencode de goederen vallen. Je kan hiervoor bij de Douane een bindende tariefinlichting aanvragen. Vanaf 1 oktober 2019 zal een nieuwe en uitsluitend digitale aanvraagprocedure voor een bindende tariefinlichting de huidige procedure per post vervangen. Deze nieuwe procedure loopt via het EU Trader Portal, een elektronisch portaal voorzien door de Europese Commissie.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS