News


30/01/2019 Verslag regionaal overleg Hasselt

Het regionaal forum van Hasselt hield zijn eerste bijeenkomst van het jaar op 22 januari. De douaneambtenaren van Regio Hasselt gaven toelichting over onder andere volgende onderwerpen: aan welke termijnen de operatoren zich dienen te houden bij het voorleggen van alternatieve bewijzen in het kader van transitaangiftes, wat te doen bij tekorten bij T-documenten en hoe de periodieke afrekening bij actieve veredeling en douane-entrepot dient te gebeuren.

23/01/2018 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 28 november kwamen de leden van het regionaal overleg Leuven samen. Ze bespraken onder andere een voorstel voor noodprocedure voor ECS, de toepassing van het Electronic Transport Document en de herevaluatie van RTO-vergunningen.

18/01/2019 Brexit: Q&A fytosanitaire en veterinaire goederen

De leden van de subwerkgroep Brexit van het Nationaal Forum hebben een Q&A opgesteld over fytosanitaire en veterinaire goederen in het kader van de brexit. De Q&A kwam tot stand door de samenwerking van de privésector, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A).

15/01/2019 Verslag regionaal overleg Brussel

Op 12 november kwamen de leden van het regionaal overleg Brussel samen. In de voormiddag betrof het een sessie over accijnzen en meer bepaald over de nota over het brouwen van bier. In de namiddag kwam Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de douaneadministratie, er zijn nieuw managementplan voorstellen. Verder werd ook een presentatie gegeven over de brexit.

10/01/2019 Verslag WG Bijzondere regelingen

Op 7 december kwamen de leden van de werkgroep Bijzondere regelingen samen. Onder andere volgende punten werden besproken: Stavaza HS-code op de transitaangiftes en blenden aan boord.

09/01/2019 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 17 december kwam de werkgroep Trade Facilitation te Antwerpen samen. De leden bespraken onder andere volgende punten: doorlooptijd controles, verplichtingen van AEO-bedrijven & de procedures voor het strippen van containers.

08/01/2019 Verslag werkgroep ICT

De werkgroep ICT – software providers kwam samen op 22 november. De leden bespraken onder andere volgende topics: aangifte type D, de performantie van de applicaties van de Douane & stand van zaken omtrent “Expired certificates".

07/01/2019 Brexit: vraag je EORI-nummer aan

Als het eind maart tot een 'harde brexit' komt, zullen douaneformaliteiten en documenten voor de handel tussen de EU en de VK opgelegd worden. Om te kunnen voldoen aan die verplichtingen is een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) noodzakelijk. Vraag zo snel mogelijk je EORI-nummer aan, zodat de douaneadministratie je aanvraag kan verwerken vóór een eventuele 'harde brexit'.

04/01/2019 Arrival @ exit vanaf 7 januari voor RoRo en te Zeebrugge

Zoals eerder aangekondigd binnen het Nationaal Forum, wordt arrival @ exit verder uitgerold. Na de succesvolle implementatie van het geautomatiseerd insturen van de aankomstmelding op het kantoor van uitgang voor containervervoer in de haven van Antwerpen, zal vanaf maandag 7 januari de procedure ook gelden voor RoRo en in de haven van Zeebrugge.

03/01/2019 Verslag WG Binnenbrengen

Op 20 december kwamen de leden van de werkgroep Binnenbrengen samen. Ze bespraken onder andere de toepassing van regeling 42 (invoer gevolgd door een intracommunautaire levering) in combinatie met een vergunning EiDR, de bewijsvoering voor de btw-administratie bij niet aanzuivering transitaangiften, de zekerheidsstelling van btw bij vergunningen bijzondere regelingen, de werkwijze voor de regularisatieaangifte bij invoer (vermeldingen in vak 40) en de versoepeling van de vergunning goedgekeurde plaats (bij invoer).

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS