08/04/2022 Ondersteuningsmaatregelen met betrekking tot de betalingstermijnen: Covid-19

Wegens de uitbraak van het coronavirus nam de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) in 2020 ondersteuningsmaatregelen met betrekking tot de betalingstermijnen voor de verschuldigdheden inzake accijnzen en de verpakkingsheffing voor alcohol en al dan niet alcoholhoudende dranken en voor de nalatigheidsinteresten.

Deze maatregelen waren van toepassing tot en met 31/03/2022. Als gevolg hiervan kan je vanaf 01/04/2022 geen gebruik meer maken van deze ondersteuningsmaatregelen (overzicht website AAD&A)

Labels: