Covid19

6/05/2024 Preferentiële Oorsprong: Schorsing van COVID-19-gerelateerde maatregelen

Sinds 1 mei 2024 zijn de COVID-19-gerelateerde maatregelen met betrekking tot het overleggen van bewijzen van preferentiële oorsprong opgeschort. Dit houdt in dat vanaf deze datum alleen nog originele certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en EUR-MED die aan alle technische voorschriften voldoen, aanvaard worden als basis voor een verzoek om preferentiële tariefbehandeling binnen hun respectievelijke overeenkomst. In kader van de PEM-Conventie en in de herziene PEM-oorsprongsregels die bij wijze van overgang worden toegepast, is wel de mogelijkheid voorzien om certificaten inzake goederenverkeer op elektronische wijze af te leveren.

08/04/2022 Ondersteuningsmaatregelen met betrekking tot de betalingstermijnen: Covid-19

In 2020 nam de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ondersteuningsmaatregelen inzake accijnzen en de verpakkingsheffing voor alcohol en al dan niet alcoholhoudende dranken en voor de nalatigheidsinteresten. Sinds 1 april 2022 kan je hier geen gebruik meer van maken.

27/04/2021 Verlenging vrijstelling van rechten en btw

De Europese Commissie verlengt tot 31 december 2021 de termijn waarbij vrijstelling van invoerrechten en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak te bestrijden. Je verkrijgt de vrijstelling van invoerrechten en btw op invoer op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden als tot op heden.

04/11/2020 Verlenging vrijstelling van rechten en btw

De Europese Commissie verlengt tot 30 april 2021 de termijn waarbij vrijstelling van invoerrechten en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak te bestrijden. Je verkrijgt de vrijstelling van invoerrechten en btw op invoer op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden als tot op heden.

01/10/2020 Update Covid-19: Wijziging goederencodes voor mondmaskers

De Europese Commissie past op 3 oktober TARIC, het geïntegreerd tarief van de Europese Unie, aan. Met deze aanpassing kan je een beter onderscheid maken tussen de verschillende soorten mondmaskers.

29/07/2020 Verlenging vrijstelling van rechten en btw

De Europese Commissie verlengt tot 31 oktober 2020 de termijn waarbij vrijstelling van invoerrechten en van btw op invoer wordt verleend voor goederen die nodig zijn om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak te bestrijden. Je verkrijgt de vrijstelling van invoerrechten en btw op invoer op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden als tot op heden.

02/07/2020 Invoer Covid-19 testkits

Om een duidelijk onderscheid te maken tussen verschillende soorten testkits, is het vanaf 9 juli 2020 verplicht om een aanvullende nationale code te gebruiken bij invoer van Covid-19 testkits. Een overzicht met de goederen en goederencodes en hun aanvullende nationale codes kan je hier terugvinden.

18/05/2020 Nationale aanvullende code verplicht voor mondmaskers

De douaneadministratie verplicht om vanaf dinsdag 19/05/2020 een nationale aanvullende code te noteren in de in-en uitvoeraangifte van mondmaskers. Ze doet dit om verschillende redenen: om een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende soorten mondmaskers, om een vlottere afhandeling te garanderen en om de identificatie en controle op verplichte vergunningen bij uitvoer te faciliteren.

12/05/2020 Douane- en belastingvrijstellingen bij rampen - Verbintenissen

In het nieuwsbericht van 15 april gaven we jullie mee dat de Commissie lidstaten de toestemming heeft gegeven om goederen, die nodig zijn ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, te importeren tegen schorsing van invoerrechten en btw. De procedure om te genieten van die schorsing is gewijzigd. Er zijn namelijk twee verbintenissen vereist.

05/05/2020 Speciale procedure verlegging verificatie corona

De douaneadministratie heeft een speciale procedure uitgewerkt voor het geval mondmaskers, ingevoerd via de luchthaven van Bierset en van Zaventem, naar een andere locatie moeten gebracht worden voor de etikettering. De speciale procedure is enkel van toepassing tijdens de coronacrisis. De douanevertegenwoordiger vraagt de verlegging aan via een elektronisch formulier (28F).

Pagina's

Abonneren op RSS - Covid19