05/05/2020 Speciale procedure verlegging verificatie corona

Het is mogelijk dat de etikettering onder douanetoezicht van mondmaskers, ingevoerd via de luchthavens van Bierset en Zaventem, moet gebeuren op een andere plaats dan de plaats van aangifte. In dit geval wordt een speciale procedure verlegging van verificatie in het kader van de coronamaatregelen toegepast via elektronisch formulier 28F.

Om deze procedure aan te vragen stuurt de douanevertegenwoordiger, via mail, het elektronische formulier 28 F ingevuld en ondertekend naar de bevoegde controleadministratie van de luchthaven van invoer. In dit formulier omschrijft hij/zij de goederen, vermeldt de plaats waar de goederen naartoe gebracht zullen worden en geeft aan waarom de verlegging aangewezen is.

Raadpleeg het formulier 28 F op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Labels: