18/05/2020 Nationale aanvullende code verplicht voor mondmaskers

De douaneadministratie verplicht om vanaf dinsdag 19/05/2020 een nationale aanvullende code te noteren in de in-en uitvoeraangifte van mondmaskers. 

Op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen vind je een overzicht van de betreffende goederen en goederencodes en hun respectievelijke aanvullende nationale codes. 

Deze maatregel wordt ingevoerd:

1. Om een duidelijk onderscheid te maken tussen verschillende soorten mondmaskers. Iedere categorie mondmaskers kent zijn eigen kwaliteitsvereisten die worden gecontroleerd door het FAGG of de FOD Economie.

Bijvoorbeeld: Een comfortmasker biedt niet dezelfde bescherming tegen het virus als een chirurgisch masker. Het categoriseren van een comfortmasker als chirurgisch masker leidt ontegensprekelijk tot problemen in de gezondheidszorg. Zie ook de websites van het FAGG en de FOD Economie voor meer informatie.

2. Om, bij correcte aangifte, een vlottere afhandeling van aangiftes van mondmaskers te garanderen.

3. Om de identificatie en controle op verplichte vergunningen bij uitvoer te faciliteren. Meer informatie hierover op de websites van de FOD Economie en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.