12/05/2020 Douane- en belastingvrijstellingen bij rampen - Verbintenissen

In het nieuwsbericht van 15 april gaven we jullie mee dat de Commissie lidstaten de toestemming heeft gegeven om goederen, die nodig zijn ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, te importeren tegen schorsing van invoerrechten en btw. De procedure om te genieten van die schorsing is gewijzigd.

Er zijn namelijk twee verbintenissen vereist:

  • één die toelaat de Europese Commissie à posteriori de geldigheid van de toegekende vrijstellingen te evalueren
  • een tweede moet voor iedere zending worden getekend door de begunstigde, om volmacht te geven aan de douanevertegenwoordiger.

Lees de volledige informatie op de website van de AAD&A, onder punt "E. Verbintenissen".

Labels: