15/04/2020 Douane- en belastingvrijstellingen bij rampen

De Commissie heeft lidstaten de toestemming gegeven om goederen, die nodig zijn ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, te importeren tegen vrijstelling van invoerrechten en btw.

Lees op de website van de AAD&A:

  • Wie er gebruik kan maken van de vrijstelling van invoerrechten en btw
  • De doeleinden waaraan de goederen moeten voldoen
  • De andere voorwaarden om gebruik te maken van deze vrijstelling
  • de niet-limitatieve lijst van goederen die onder de vrijstelling vallen
Labels: