02/07/2020 Invoer Covid-19 testkits

Op 8 juli 2020 zal het PLDA-systeem een update krijgen waarna het vanaf 9 juli 2020 verplicht is om een aanvullende nationale code te gebruiken bij invoer van Covid-19 testkits. Op het Enig Document dien je vanaf dan in vak 33 (1ste deelvak) de goederencode in te vullen en in vak 33 (5de deelvak) de aanvullende code.

De douaneadministratie voert dit in om een duidelijk onderscheid te maken tussen verschillende soorten testkits.

Raadpleeg de website van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen voor meer informatie (raadpleeg ook de website Tarbel).

Raadpleeg de website van FAGG voor meer informatie over genomen maatregelen inzake Covid-19.

 

Labels: