News


11/10/2019 Tijdelijke invoer van vervoermiddelen

Zoals meegedeeld op de werkgroep Bijzondere regelingen, bevestigt de Europese Commissie dat de vervoermiddelen, gebruikt voor goederen- of/en personenvervoer op het ogenblik van binnengaan in het douanegebied van de EU, onder de regeling tijdelijke invoer geplaatst kunnen worden zonder douaneaangifte. De Douaneadministratie stelde een toelichtende nota op.

10/10/2019 Nota doorlopende zekerheid

Zoals meegedeeld in Werkgroep Algemene bepalingen dien je als operator aan meerdere voorwaarden te voldoen om te kunnen genieten van een doorlopende zekerheid. Zo moet elke operator die verschillende douaneregelingen wenst te dekken die een borg vereisen, eerst een aanvraag tot "vergunning doorlopende zekerheid" indienen. De toekenningsvoorwaarden voor doorlopende zekerheid alsook de verminderingspercentages kan je terugvinden in de toegevoegde nota.

09/10/2019 Communicatie problemen CODECO/Charge Report

Sinds 30 september zijn er problemen met het insturen van CODECO/Charge Report. Het systeem verwerkte de ontvangen communicatie met de betrokken lidstaten niet correct. Daardoor kreeg de MRN de foutmelding “MRN niet gekend”. Vandaag doet de douaneadministratie een aanpassing aan het systeem om het probleem op te lossen.

07/10/2019 Archivering aanvragen certificaten goederenverkeer

Tijdens het overleg van Trade Facilitation Antwerpen op 3 september werd meegedeeld dat de douaneadministratie een nota omtrent zelfarchivering EUR 1 uitwerkt. De douaneadministratie deelt mee dat sinds 1 oktober je als marktdeelnemer zelf je aanvragen van de certificaten inzake goederenverkeer EUR 1, EUR-MED en A.TR bewaart en dat dit niet meer gebeurt op de hulpkantoren.

04/10/2019 Verschepingen zonder douanedocumenten

Zoals meegedeeld tijdens de Werkgroep Uitgaan zal ASV (Antwerps Scheepvaartvereniging) een bewustmakingscampagne opzetten omtrent verschepingen zonder douanedocumenten. De UCC stelt immers dat er voor elke verscheping tijdig een douaneaangifte voor vertrek dient voorgelegd te worden.

03/10/2019 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 24 september kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen samen. Er werd een stand van zaken gegeven over het Comité beroepsbekwaamheid, het Guidance Document on Customs Valuation en de borgstelling voor AEO's. Verder lichtte de dienst Tarief de nieuwe procedure om een BTI (bindende tariefinlichting) aan te vragen toe. Tot slot werd er feedback gegeven over enkele praktische cases over de afschaffing van het begrip "binnenlandse verkoop".

02/10/2019 Intrekken van verlegging van verificatie

Eén van de voordelen voor AEO-vergunninghouders is de keuze van de plaats van fysieke verificatie. Binnen de werkgroep Controleprocessen werd de verlegging van verificatie in een procedure uitgewerkt. Na evaluatie binnen de douaneadministratie is gebleken dat die procedure niet haalbaar is voor de betrokken diensten. De uitgewerkte procedure wordt vervangen door een procedure met beschikking.

01/10/2019 Verslag regionaal overleg Gent

Op 6 september kwamen de leden van het Regionaal overleg Gent samen bij "International Car Operators" te Zeebrugge. Na de verwelkoming en de voorstelling van het gastbedrijf werd een uitgebreide stand van zaken gegeven over de brexit.

30/09/2019 Verslag Stuurgroep

Op 13 september kwamen de leden van de Stuurgroep bijeen. De convenors overliepen de actiepunten van de vorige vergadering, waaronder het gebruik van de EU Trader Portal en het visiedocument over de community systems. Andere agendapunten waren o.a. het oprichten van een subwerkgroep over de nieuwe btw-richtlijn over e-commerce en de "Customs Professional Award for Business". Tot slot werden de resultaten van de nationale werkgroepen overlopen.

24/09/2019 Verplicht gebruik elektronische exportmanifest - Update

Zoals reeds meegedeeld in april 2019 zal het verplicht insturen van het elektronische exportmanifest voor containers en RoRo in Antwerpen en Zeebrugge verplicht zijn vanaf maandag 30/09/2019. Het geautomatiseerde exportmanifest betreft het bericht waarmee de carrier of agent rechtstreeks aan het PLDA-systeem meldt welke goederen geladen zijn op het zeeschip.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS