23/12/2021 Wijziging van de structuur en accijnzen voor aardgas en elektriciteit - FAQ

Deze FAQ is een aanvulling op de infosessies over de herziening van de programmawet van 27 december 2004. De informatie in deze FAQ is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Hou de website van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen in de gaten voor nieuwe publicaties.

Txt File: 
Labels: