29/11/2021 Wijziging structuur en accijnstarieven voor aardgas en elektriciteit

Op 1 januari 2022 treedt de herziening van de programmawet van 27 december 2004 in werking waardoor de structuur en de tarieven van de accijnzen op aardgas en elektriciteit wijzigen. Door deze wijziging is elektriciteit vanaf dan onderworpen aan een bijzondere accijns. 

In bepaalde gevallen bestaan er vandaag al mogelijkheden tot vrijstellingen van accijnzen. Bedrijven die vrijgestelde activiteiten uitoefenen die zijn aangesloten op het transport- of distributienet van elektriciteit en waarvan de nominale spanning groter is dan 1 kV, genieten tot nu toe zonder formaliteiten of aanvraag van een nultarief.

Om vanaf 1 januari 2022 te kunnen genieten van een vrijstelling voor de bijzondere accijns is een vergunning "energieproducten en elektriciteit" van het type ‘eindgebruiker’ vereist. Je dient het volledige dossier van de vergunningsaanvraag in te dienen vóór 31 december 2021. 

Op 29 november gaf de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen een toelichting aan de leden van de WG Accijnzen en de Beroepsfederaties. Raadpleeg de presentatie in bijlage.

Op de website van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen kan u meer informatie terugvinden over het aanvragen van de vergunning.