News


06/11/2019 Verslag regionaal overleg Bergen

De douaneadministratie Bergen organiseerde het regionaal overleg op 15 otkober. Er werd toelichting gegeven "AEO", "Goedgekeurde Laad- en losplaats", "Entry into the Records" & Brexit. De aanwezige leden kregen meer inzicht in de werking van de Douaneattachés.

05/11/2019 Verslag WG ICT - software providers

De vergadering van de Werkgroep ICT - Softwareproviders vond plaats op 26 september. Onder andere volgende punten werden besproken: Globalisaties, IE507 & Tarbel. Verder werd er een stand van zaken gegeven met betrekking tot "aangifte Type D" & "PLDA". Tot slot kregen de leden een update omtrent NCTS phase 5.

04/11/2019 Verslag regionaal overleg Leuven

De leden van de regionale werkgroep Leuven kwamen samen op 27 september. Ze kregen een stand van zaken van de douaneapplicatie gekoppeld aan BRUcloud & Be-gate. Tijdens de meeting stelden de leden van Air Cargo Belgium de resultaten van hun interne brainstorming voor aan de Administratie.

31/10/2019 Verslag WG Uitgaan - Update

Op 27 september vond de vergadering van de Werkgroep Uitgaan plaats. Onder andere de "Kennisgeving van Wederuitvoer" en het "Elektronisch exportmanifest" kwamen aan bod. De aanwezigen kregen een stand van zaken over bericht IE507. Het informatieve document opgesteld door de Haven van Antwerpen en Douane en Accijnzen - Regio Antwerpen, met aandacht voor de impact van Brexit op short sea bewegingen, kan je raadplegen in het verslag.

22/10/2019 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 17 oktober kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. Onder andere de "Grensoverschrijdende vergunningen en BTI’s", de "Elektronische AEO procedure", de "Vergunning doorlopende zekerheid" & "Archivering van de aanvragen van certificaten" kwamen aan bod.

21/10/2019 Verslag WG Binnenbrengen

Op 30 september kwamen de leden van de werkgroep Binnenbrengen samen. Tijdens de vergadering kregen de leden een update over de actiepunten van de vorige vergadering, waaronder de "Nota vereenvoudigde aangifte". De impact van Brexit op het proces Binnenbrengen, alsook de impact van ICS 2.0 kwamen aan bod. Een stand van zaken van het project "Overbrenging onder tijdelijke opslag" stond op de agenda.

17/10/2019 Presentatie van de Algemene Vergadering

Op 16 oktober vond de Algemene Vergadering van het Nationaal Forum plaats. De convenors van de werkgroepen gaven de aanwezigen een overzicht van de resultaten van het afgelopen jaar, alsook van de prioriteiten voor het komende jaar. Verder werd een toelichting gegeven over de werking van de douaneattachés in het buitenland. Na de presentatie van de administrateur Kristian Vanderwaeren, sloot de minister van Financiën het evenement af met een toespraak, waarbij hij het 500ste AEO-certificaat plechtig overhandigde aan Sodiko NV.

16/10/2019 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 27 september kwamen de leden van de werkgroep Communicatie & Marketing samen. Onder andere volgende agendapunten kwamen aan bod: Inleefstages, Brexit & AEO-rapporten.

15/10/2019 BREXIT - Callcenter

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft begin dit jaar een callcenter opgericht om jouw douanegerelateerde Brexit-vragen te beantwoorden. Met het oog op 31 oktober wordt het callcenter opnieuw versterkt om een groter aantal oproepen te kunnen behandelen.

14/10/2019 Verslag WG Bijzondere Regelingen

Op 11 september kwamen de leden van de werkgroep Bijzondere regelingen samen. De dienst Douanewetgeving gaf een stand van zaken omtrent de Europese verplichting van de HS-code op transitaangiftes. Tevens stelden de convenors ook de resultaten van de "subwerkgroep Afrekening AV en Entrepot" voor.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS