News


13/08/2018 Oproep erkenning douaneopleiding

In de UCC is een bijkomend criterium opgenomen voor de toekenning van een vergunning AEO-C, namelijk de praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties. Aan dit criterium kan voldaan worden door het volgen van een erkende opleiding. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen werkt aan een erkenningsprocedure en doet een oproep aan de opleidingsverstrekkers om zich kenbaar te maken.

01/08/2018 AEO-event in september

In 2018 viert het AEO-concept zijn tiende verjaardag! Om deze gebeurtenis niet zomaar voorbij te laten gaan organiseert de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen op vrijdag 14 september een evenement. Dankzij een uitgebreid programma met een verscheidenheid aan actuele thema’s verwent de administratie de aanwezigen met nationale en internationale experten. Naast de AEO-bedrijven zijn ook vertegenwoordigers van havens en beroepsfederaties welkom.

31/07/2018 Nieuwe link en toegang PLDA

Het authentificatiesysteem van PLDA wijzigt op 1 augustus. Hierdoor verandert de URL van PLDA en de toegangsprocedure. De Helpdesk van PLDA verstuurde hierover vorige maand een communicatie.

24/07/2018 Verslag WG Controleprocessen

Op 18 juni kwamen de leden van de werkgroep Controleprocessen samen. Ze bespraken de stand van zaken van SBA en ViSiGiP. De coördinator bij de Douane van Megaports Initiative gaf een presentatie hierover. Verder bespraken de leden de resultaten van de klantenbevraging en de toepassing van artikel 24 UCC DA (voorafgaande kennisgeving bij controle).

18/07/2018 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 25 mei kwamen de leden van het regionaal overleg Leuven samen. Ze bespraken onder andere een voorstel voor noodprocedure voor ECS, de toepassing van het Electronic Transport Document en de herevaluatie van RTO-vergunningen.

17/07/2018 Verslag Stuurgroep

De leden van de Stuurgroep kwamen samen op 18 juni. Ze bespraken de stand van zaken van lopende dossiers, zoals de werkmethode over de alternatieve bewijzen bij transit, het invullen van de identiteit van het vervoermiddel op het transitdocument, de impact op de private sector van NCTS-RW en de Brexit.

13/07/2018 Praktische info over douaneregelingen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft alle praktische info over douaneregelingen in overzichtelijke productfiches gegoten. Per douaneregeling herneemt de productfiche de voordelen, de doelgroep en de voorwaarden. De fiches zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

12/07/2018 Verslag WG Communicatie & Marketing

De laatste vergadering van de werkgroep Communicatie & Marketing vond plaats op 15 juni. De dienst Marketing stelde het programma van het AEO-event van 14 september voor. De dienst Economische ondersteuning werd voorgesteld, evenals een overzicht van de economische indexen waarin de douane een rol speelt.

11/07/2018 Verslag regionaal overleg Hasselt

De leden van de regionale werkgroep Hasselt kwamen samen op 20 juni. De regionale centrumdirecteur gaf meer uitleg over onder andere het bepalen van de zekerheidsstelling bij vergunningsaanvragen, het boetebeleid ingevolge nalatigheid wegens niet of laattijdige voorlegging van opgevraagde info bij controles à posteriori en de vereenvoudiging voor hobbybrouwers.

10/07/2018 Verslag projectgroep Beroepsbekwaamheid

De laatste vergadering van de projectgroep Beroepsbekwaamheid vond plaats op 22 juni. De leden bespraken het nieuw wettelijk kader en het huishoudelijk reglement van het op te richten Comité beroepsopleiding.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS