News


20/02/2018 Douane en private havensector bundelen krachten tegen illegale handel

Zoals op de laatste Stuurgroep meegedeeld, slaan de Douane en de private havensector de handen in elkaar om de criminaliteit en de drugshandel te bestrijden. In deze strijd is het constant zoeken naar een balans tussen het streng optreden tegen fraude en criminaliteit enerzijds en het niet verstoren van de legitieme handel anderzijds. De Douane en de private havensector zijn hierover in dialoog gegaan. De aandacht is vooral gegaan naar het samen zoeken naar manieren om het compliant gedrag van bonafide operatoren te verbeteren en te ondersteunen. Er is daadwerkelijk gekozen voor een gezamenlijke proactieve aanpak. De Douane behoudt wel de mogelijkheid om repressief op te treden met boetes. De bedoeling is om die te vermijden voor operatoren die handelen ter goeder trouw door een aantal preventieve maatregelen.

19/02/2018 Verslag Stuurgroep

Op 9 februari kwamen de leden van de Stuurgroep bijeen. Ze bespraken de resultaten van de werkgroepen en enkele nieuwe agendapunten voor die werkgroepen. Andere agendapunten waren o.a. de wijziging van de omzendbrief over noodprocedures, de invoering van de digitale handtekening PLDA via EDI, de administratieve last van de vergunningen van de Gewesten, het overleg binnen de Benelux en de Brexit.

16/02/2018 EU Trader Portal

De AAD&A werkt aan een oplossing voor de gebrekkige werking van het EU Trader Portal van CDMS. Daarom vraagt de administratie om voorlopig de aanvragen voor grensoverschrijdende vergunningen niet meer in te dienen via dit portaal, maar op de vroegere manier. De economische operatoren kunnen dus via het digitaal formulier of op papier via mail de vergunning aanvragen. Van zodra het opnieuw mogelijk is om vergunningsaanvragen via het Trader Portal in te dienen, zal de AAD&A dit communiceren.

15/02/2018 Verslag WG Bijzondere regelingen

Op 6 februari kwamen de leden van de WG Bijzondere regelingen bijeen. Op hun vraag heeft de dienst Douanewetgeving meerdere nota's opgesteld. Verder heeft de subwerkgroep Quick Wins haar laatste resultaten gerapporteerd. Andere onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere de vernietigingen, het verbod van equivalentieverkeer voor goederen met antidumpingrechten en de eventuele verplichting van het vermelden van de HS-code op transitaangiften.

14/02/2018 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 18 januari kwamen de leden van de werkgroep Communicatie & Marketing bijeen. Het nieuwe Fisconetplus werd voorgesteld, dat gelanceerd wordt op 26 februari. Verder bespraken de leden o.a. de publicatieagenda van de vernieuwde circulaires, de klantenbevraging die de Douane in februari naar de AEO's verstuurt en het oprichten van een sub-werkgroep Marketingstrategie. Ten slotte kondigde de Douane aan dat ze op 14 september een AEO-seminarie organiseert.

12/02/2018 Verslag WG Uitgaan

Op 19 januari kwamen de leden van de werkgroep Uitgaan bijeen. Ze bespraken de werking van BRUCloud te Zaventem, het alternatief bewijs voor doorvoer, de lancering van de sub-werkgroep consolidaties en de kennisgeving van wederuitvoer. De convenors zullen met de hulp van de leden een draaiboek "Uitgaan van goederen" opstellen, naar analogie met de werkgroep Binnenbrengen.

08/02/2018 Publicatie over Nationaal Forum

In het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (nummer 2017-4) verscheen een artikel over het Nationaal Forum. Het tijdschrift wil een brug maken tussen de bestuurswetenschap en de bestuurspraktijk. Het artikel, met als titel "Cocreatie bij de federale overheid: de douaneadministratie als pionier", is geschreven door Sophany Ramaen en Kristian Vanderwaeren. De praktijkgerichte bijdrage schetst het ontstaan van de gestructureerde samenwerking met de private sector, de vernieuwing die plaatsvond in 2016 , de succesfactoren van cocreatie en een model om dit te realiseren.

07/02/2018 Regionaal overleg Leuven

Op 26 januari kwamen de leden van de regionale werkgroep Leuven bijeen. Ze bespraken het Export Control System (ECS) en evalueerden de koppeling met BRUcloud voor het insturen van het bericht IE507. De leden uitten hun bezorgdheid over het ontbreken van een noodprocedure voor ECS Fase II. Ze stelden ook de vraag of de Douane bepaalde machtigingen niet efficiënter kan organiseren.

06/02/2018 Verslag WG Binnenbrengen

Op 19 januari kwamen de leden van de werkgroep Binnenbrengen bijeen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de projecten CCRM en CODECO, de overbrenging tussen RTO's en de voorwaarden hiervan, het aangeven van lege containers of containers met residu en de vorderingen van de werkgroep Globalisaties, de werkgroep E-commerce en de Europese werkgroep AN/PN/TS.

05/02/2018 System Based Approach

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) stelde System Based Approach (SBA) voor tijdens het Nationaal Forum van 8 september 2017 met als datum voor de lancering en inwerkingtreding 1 januari 2018. Ondertussen zijn bij twee bedrijven pilootprojecten SBA gestart. Met de resultaten hiervan zal de AAD&A de werkmethode voor SBA verder ontwikkelen.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS