News


30/04/2019 Sluiting Hulpkantoren Oostende en Mechelen

Zoals meegedeeld op het regionaal overleg te Gent en te Hasselt, sluiten de hulpkantoren Oostende en Mechelen vanaf 6 mei.

29/04/2019 Uitstel verplichting elektronisch exportmanifest

De Algemene Administratie Douane & Accijnzen heeft beslist om de verplichting tot het elektronisch insturen van het exportmanifest voor containers en RoRo in Antwerpen en Zeebrugge uit te stellen naar maandag 30 september 2019.

18/04/2019 Tarbel Event

Zoals aangekondigd binnen de werkgroep Algemene Bepalingen organiseert de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen op woensdag 22 mei een “Tarbel Event” in het Pacheco Center te Brussel.

15/04/2019 Brexit uitstel tot 31/10/2019

Het Verenigd Koninkrijk (VK) krijgt tot 31 oktober 2019 om het huidig terugtrekkingsakkoord te aanvaarden. Indien het VK het terugtrekkingsakkoord voor die datum goedkeurt, dan gaat de overgangsperiode in vanaf de eerste dag van de volgende maand.

12/04/2019 Verslag WG ICT - software providers

De werkgroep ICT – software providers kwam samen op 21 maart. Onder andere de voorbereidingen voor de brexit inzake performantie van PLDA en NCTS werden toegelicht. Verder werd er een stand van zaken gegeven met betrekking tot "aangifte Type D" & "Foutmeldingen PLDA".

09/04/2019 Verslag SWG Brexit

Op 27 maart kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit plenair samen. De douaneadministratie lichtte de werkwijze voor douanevervoer toe aan een kantoor van doorgang. FAVV beantwoordde vragen van de leden over in- en uitvoer.

08/04/2019 Verslag regionaal overleg Gent

Op 8 maart verzamelden de leden van het regionaal overleg Gent bij Volvo Group Belgium te Gent. Na de verwelkoming en de voorstelling van het gastbedrijf, stelde de regionale centrumdirecteur Alain Muyshondt het nieuwe organigram van de regionale douaneadministratie voor. De brexit was het hoofdthema van het overleg. RX-Seaport, een data-sharing platform, werd eveneens voorgesteld.

04/04/2019 No deal nota voor RoRo

De Britse Douane (HM Revenue & Customs) publiceerde "no deal" documenten voor roll on roll off (RoRo). Die leggen aan de hand van duidelijke schema's het proces uit en de vereiste documentatie.

03/04/2019 Definitie exporteur - update Q&A UCC

De definitie van exporteur (art. 1 punt 19 van de UCC DA) werd vorig jaar gewijzigd. Naar aanleiding van die wijziging, kregen de vragen gerelateerd aan de definitie exporteur van de Q&A UCC een update. De Q&A UCC is een lijst van 127 vragen en antwoorden over de wijzigingen naar aanleiding van de UCC.

01/04/2019 Toepassing van de nieuwe wetgeving

De douaneadministratie publiceerde een interne nota om haar medewerkers te informeren over de voorrang van de Europese douanewetgeving op oude, nog niet geactualiseerde administratieve bepalingen. In geval van twijfel of interpretatieproblemen, neemt de douanier contact op met de dienstchef, die op zijn beurt, indien nodig, het departement Wetgeving contacteert.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS