News


24/05/2019 Verslag WG ICT - Software providers

Op 16 mei kwam de Werkgroep ICT – software providers samen. Er werd onder andere een stand van zaken gegeven omtrent de performantie van de douane applicaties PLDA en NCTS. Verder werd er feedback gegeven over de "Aangifte Type D" & "Regularisaties van Aangiften". Tot slot werd ook de planning van de onderhoudsweekends tot en met 2022 meegegeven.

23/05/2019 Nieuwe brexit-pagina

Raadpleeg alle documentatie van de subwerkgroep Brexit op één pagina. De douaneadministratie roept de bedrijven op om de voorbereidingen voor een harde brexit verder te zetten aangezien een harde brexit nog steeds mogelijk is.

22/05/2019 Verslag regionaal overleg Bergen

Op 9 mei kwamen de leden van het regionaal forum in Bergen samen. Onder andere Be-Gate en het handelsakkoord tussen de EU en Japen werden besproken. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen riep de operatoren op om hun brexit-voorbereidingen verder te zetten, gezien het onwaarschijnlijk is dat deze niet zal doorgaan. Tot slot werden enkele administratieve procedures toegelicht.

21/05/2019 Exportmanifest: nieuwe MIG en XSD

De douaneadministratie publiceerde een nieuwe MIG en XSD voor het exportmanifest. De aanpassing heeft te maken met directe en indirecte vertegenwoordiging.

20/05/2019 EiDR en douaneregeling 42

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit laat toe, onder bepaalde voorwaarden, in de individuele vergunning EiDR (inschrijving in de administratie van de aangever) bij invoer de regeling 40 toe te passen in plaats van de regeling 42 (invoer onmiddellijk gevolgd door een intracommunautaire levering). Dit om de operatoren het voordeel van de EiDR niet te laten verliezen, aangezien regeling 42 niet toegestaan is in de vergunning EiDR.

17/05/2019 Verslag WG Controleprocessen

Op 10 mei kwamen de leden van de werkgroep Controleprocessen samen. De douaneadministratie stelde de principes van de draftnota over de verlegging van verificatie voor. Ook de opstelling van een Service Level Agreement (SLA) over de doorlooptijd van de fysieke verificatie bij een laad-of losplaats werd besproken.

15/05/2019 Verslag projectgroep Beroepsbekwaamheid

Op 6 mei kwamen de leden van de projectgroep Beroepsbekwaamheid samen. De douaneadministratie zal binnenkort een oproep lanceren voor kandidaten voor het Comité Beroepsbekwaamheid, dat zal beslissen over de erkenning van douaneopleidingen. De leden hebben ook het huishoudelijk reglement afgewerkt. Van zodra het Comité Beroepsbekwaamheid is samengesteld, houdt de taak van de projectgroep op. De taken zullen dan worden overgenomen door het Comité.

08/05/2019 Zekerheidsstelling voor douanevergunningen - dienstverleners

Tijdens de werkgroep Binnenbrengen van 6 mei deelde de douaneadministratie mee aan welke voorwaarden dienstverleners moeten voldoen om ontheffing van de btw-borg te genieten voor douanevergunningen.

07/05/2019 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 29 april kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt samen. Er werd uitleg gegeven over de sluiting van het hulpkantoor Mechelen alsook de verhuis van enkele diensten van de Algemene Admnistratie van de Douane & Accijnzen. Verder werd er toelichting gegeven over onder andere GLLP & alternatieve bewijzen voor T-documenten. Tot slot werd het belang van een goede en continue voorbereiding door de privésector op de Brexit benadrukt.

03/05/2019 Verslag SWG Globalisaties

In februari kwamen de leden van de subwerkgroep Globalisaties samen. De stand van zaken van dit project werd besproken. Onder andere “het samennemen van meerdere zendingen in 1 tarieflijn”, “doorvoeren van correcties” en “uitstel van betaling” werden toegelicht.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS