20/05/2021 Verslag regionaal overleg Luik

De leden van het regionaal overleg Luik kwamen samen op 29 april. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voorzag een uitgebreide toelichting over de nieuwe douaneaangifte H7, die je kan gebruiken voor zendingen met een lage waarde. Dit zijn zendingen die goederen bevatten waarvan de intrinsieke waarde niet meer bedraagt dan €150. 

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit gaf een uiteenzetting over de nieuwe btw-procedures die vanaf 1 juli 2021 van toepassing zijn. Het betreft een fundamentele hervorming van de btw-regels voor de handel in goederen en diensten voor niet-btw plichtige personen (B2C handel), voornamelijk via elektronische platformen.

Raadpleeg het verslag en de presentatie voor meer informatie.

Labels: