News


07/03/2019 Einde papieren AGD-IMP

Zoals meegedeeld op de werkgroep Accijnzen, worden sinds 1 maart geen papieren AGD-IMP meer aanvaard. De bedrijven dienen nu gebruik te maken van de vergunning "Geregistreerde afzender".

06/03/2019 Brexit: Q&A short sea - update

Er verscheen een update van de Q&A Short sea, opgesteld door de leden van de subwerkgroep Brexit van het Nationaal Forum. De wijziging betreft de informatie over het gebruik van NCTS-TIR na een Brexit zonder akkoord.

05/03/2019 Onderhoudsweekend IT in maart

Het volgende IT-onderhoudsweekend vindt plaats vanaf vrijdag 8 maart (18u). De stafdienst ICT van FOD Financiën houdt vier keer per jaar een onderhoudsweekend van het IT-systeem. Hierdoor zijn de toepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (zoals PLDA en NCTS) tijdelijk niet toegankelijk.

04/03/2019 Verslag WG Accijnzen

Op 7 februari kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen samen. Ze overliepen de openstaande agendapunten, o.a. de vergunningen "geregistreerde afzender" en het einde van het papieren AGD-IMP, de mogelijkheid om een vaartuig te erkennen als belastingentrepot en de gevolgen van het arrest van 17 mei 2018 voor gearomatiseerde bieren.

01/03/2019 Nieuwe website Brexit van FAVV

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft een nieuwe website Brexit met een uitgebreide FAQ-lijst. Naargelang de informatie beschikbaar wordt, zal ook de export pagina geüpdatet worden. De Q&A inzake FAVV-materie opgesteld door het Nationaal Forum zal vanaf heden verwijzen naar de website van het FAVV, waar de recentste informatie verschijnt.

28/02/2019 Elektronisch insturen exportmanifest

Vanaf 4 maart 2019 start op vrijwillige basis het elektronisch insturen van het exportmanifest voor containers en RoRo in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Vanaf 29 april 2019 wordt het insturen van het elektronisch exportmanifest verplicht. De douaneadministratie raadt sterk aan om het proces zo snel mogelijk te automatiseren en dit zeker vóór de eventuele Brexit.

27/02/2019 Performantieproblemen PLDA - Update

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft een update meegedeeld over de performantieproblemen van PLDA.
De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen verontschuldigt zich voor de huidige performantieproblemen in PLDA. Ze is zich bewust dat dit een negatieve impact heeft op de logistieke keten. De problemen worden door de ICT-afdeling en de contractant met de hoogste prioriteit onderzocht.

26/02/2019 Verslag Stuurgroep

Op 7 februari kwamen de leden van de Stuurgroep bijeen. Ze overliepen de actiepunten van de vorige vergadering, waaronder de interne en externe communicatie over werkmethodes, de noodprocedure en het project om die te digitaliseren en het voorstel van Essenscia voor het organiseren van infosessies voor douaniers.

25/02/2019 Brexit: Commissie intensiveert douanecampagne

Ter voorbereidingen van de Brexit intensiveert de Commissie haar douanecampagne om bedrijven in de EU op een "no deal" voor te bereiden.

21/02/2019 Verslag werkgroep Algemene bepalingen

Op 8 februari kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen samen. De douaneadministratie stelde haar principes voor van de berekening van de borg, gebaseerd op het gewijzigd artikel 84 van de UCC DA. De vergunning toegelaten afzender werd eveneens voorgesteld. Deze vergunning kan de noodprocedure NCTS heel wat vereenvoudigen. Verder kwamen ook de nieuwe inleefstages ter sprake, evenals een voorstelling van het nieuwe TARBEL.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS