08/04/2021 Verslag WG Communicatie & Marketing

De leden van de werkgroep Communicatie en Marketing kwamen samen op 1 april.

Tijdens de vergadering gaf Sam Van Kerkhoven, Operaties - Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A), uitleg over de leveranciersverklaringen. Deze kunnen eenmalig of langlopend zijn.

De AAD&A werkt continu aan de optimalisatie van haar website en vroeg hiervoor input aan de werkgroep. Zo probeert de AAD&A inzicht te krijgen in de informatie die de private sector onder welke vorm wil zien. De leden kregen een korte introductie tot de zoekfunctie Annucomp van de FOD Financiën en de database COL van de Europese Commissie. Hierin kan je onder andere meer informatie terugvinden over de douanekantoren.

Daarnaast kregen de leden een stand van zaken over de publicatie op de website van de AAD&A van de globale faciliteringsgraad van AEO's en de typebrieven verzonden door de AAD&A. 

Tot slot werden de nieuwe functionaliteiten van de website van het Nationaal Forum toegelicht. Zo is er vanaf nu een RSS-feed beschikbaar en heeft elke post "quick-share" opties. 

Raadpleeg het verslag voor meer informatie.

Labels: