News


18/05/2017 Verslag regionale WG Leuven

De regionale werkgroep Leuven kwam bijeen op 2 mei. Op de agenda stond onder andere de communicatie over het verplicht gebruik van de elektronische aankomstmelding IE507 en over de afschaffing van het gebruik van de vrachtlijst 126.

17/05/2017 Verslag WG Uitgaan

Op 28 april kwam de werkgroep Uitgaan bijeen. Tijdens de vergadering gaven de convenors een stand van zaken van de alternatieve bewijzen bij ontbreken van bericht van uitgang en van de consolidatie. Ilker Ayden presenteerde tevens de vooruitgang van de projectgroep MSW FAL 3 & 4.

12/05/2017 Verslag WG Bijzondere regelingen

Op 3 mei kwam de werkgroep Bijzondere regelingen bijeen. De leden bespraken de nieuwe versie van de Europese Guidance Special Procedures, waarin meer details zijn opgenomen over TORO bij de toepassing van bijzondere bestemming. Ook de nieuwe circulaire Douane-entrepots, sinds kort gepubliceerd op Fisconetplus, kwam aan bod. De convenors deelden het standpunt mee van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen over de voorwaarden voor blenderen aan boord onder actieve veredeling. Verder werd ook aangekondigd dat, volgens de UCC, vernietiging op aanvraag van operatoren moet gebeuren met een vergunning actieve veredeling.

11/05/2017 Seminarie Customs Competence Center

Zoals in de werkgroep Communicatie aangekondigd, organiseert de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen op 16 juni een seminarie voor AEO-bedrijven over de creatie van "Customs Competence Centers" (3C).

10/05/2017 Verslag WG Accijnzen

Op 26 april kwam de werkgroep Accijnzen bijeen. De leden bespraken onder andere de vergunningen geregistreerde afzender, die binnenkort verleend kunnen worden; de verlaagde verzendingsborg inzake accijnzen voor AEO's; het verzoek om de accijnswetgeving aan te passen voor fruitpersen in winkels en horeca en voor mobiele fruitpersen en de mogelijkheid om het indienen van AC4 te vereenvoudigen.

04/05/2017 Circulaire entrepots gepubliceerd

In de vergadering van de werkgroep Bijzondere regelingen van 3 mei werd de publicatie van de circulaire over entrepots op Fisconetplus meegedeeld. De circulaire bevat de wijzigingen naar aanleiding van het DWU. De types particulier entrepot C, D en E verdwijnen en worden vervangen door één algemene categorie: het particulier entrepot. De bestaande vergunningen douane-entrepot moeten worden beschouwd als vergunningen douane-entrepot onder de nieuwe benaming en de bepalingen van het DWU, DA en IA zijn van toepassing.

25/04/2017 Verslag WG Communicatie

De werkgroep Communicatie kwam bijeen op 24 maart. De leden bespraken de nieuwe website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Verder kondigde de convenor een AEO-seminarie en een klantenbevraging aan. De dienst Communicatie deelde de data mee van de road shows over het nieuw organigram in de regionale administraties.

21/04/2017 Oplossing voor uitvoerbevestiging in Zaventem

Het tweede regionaal overleg te Leuven vond plaats op 5 april. In afwachting van de volledige implementatie ECS besloten de leden om een tussenoplossing uit te werken aan de hand van de BRUcloud. Ze spraken actiepunten af om dit semi-geautomatiseerd systeem van aanzuivering van exportaangiftes te realiseren op korte termijn. Verder besloten ze om de vrachtlijst 126 te verbieden omdat dit het elektronisch proces onderbreekt.

20/04/2017 Bijkomende nota over archivering

Begin maart publiceerde de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een nota over archivering. Als gevolg van de UCC zijn vergunningen archivering overbodig geworden. Met de invoering van directe vertegenwoordiging met financiële faciliteiten werd een bijkomende nota gepubliceerd (18 april 2017). Het is de vertegenwoordiger die de bescheiden aan de douane voorlegt en ze bijhoudt.

19/04/2017 Directe vertegenwoordiging met financiële faciliteiten

Op 1 april 2017 werd de borgakte-plus ingevoerd. Voortaan kan een douanevertegenwoordiger een borgakte (borgakte-plus) op zijn naam voorleggen aan de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS