10/02/2021 REX-aanvragen via EU Customs Trader Portal

Het systeem van geregistreerde exporteurs (het REX-systeem) is een systeem voor de certificatie van de preferentiële oorsprong van goederen en is gebaseerd op het beginsel van zelfcertificatie. De preferentiële oorsprong van goederen wordt door de bedrijven zelf aangegeven door middel van zogenaamd attest van oorsprong. Om een attest van oorsprong te mogen opstellen, moet een bedrijf door de bevoegde autoriteit in een databank worden geregistreerd. Het bedrijf wordt dan een "geregistreerde exporteur".

Het REX-systeem wordt meer en meer gebruikt, voornamelijk door de inwerkingtreding van nieuwe grotere vrijhandelsovereenkomsten zoals met Japan, Vietnam en vooral recent het Verenigd Koninkrijk. Belangrijke aspecten uit deze vrijhandelsakkoorden worden besproken in de Werkgroep Europese en Algemene Bepalingen.

Wil je gebruik maken van dit systeem? Dan moet je je REX-aanvraag indienen via het elektronische EU Customs Trader Portal (EUCTP) i.p.v. op papier.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) aanvaardt niet langer de papieren aanvragen. Gebruik daarom de digitale procedure. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de AAD&A

Heb je problemen met de toegang tot het EUCTP? Neem dan rechtstreeks contact op met de PLDA Helpdesk (plda.helpdesk@minfin.fed.be) met vermelding van je EORI-nummer en het rijksregisternummer van de persoon die de connectie probeert te maken.