Handelsakkoord

17/02/2021 Handelsovereenkomst EU-VK: Algemeenheden en praktische bepalingen inzake preferentiële oorsprong

Tijdens het regionaal overleg in Gent op 12 februari gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een uiteenzetting over de bepalingen inzake preferentiële oorsprong, opgenomen in het "Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk".

10/02/2021 REX-aanvragen via EU Customs Trader Portal

Het systeem van geregistreerde exporteurs (het REX-systeem) is een systeem voor de certificatie van de preferentiële oorsprong van goederen en is gebaseerd op het beginsel van zelfcertificatie. Wil je gebruik maken van dit systeem? Dan moet je je REX-aanvraag indienen via het elektronische EU Customs Trader Portal i.p.v. op papier.

28/01/2020 Geen douaneformaliteiten tussen EU en Noord-Ierland

Het handels- en samenwerkingsakkoord gesloten op 24 december 2020 bepaalt het huidige kader waarin gehandeld wordt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen licht enkele aspecten met betrekking tot Noord-Ierland extra toe.

15/01/2021 Brexit: Handels- en samenwerkingsakkoord tussen EU en VK - Update

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen publiceerde een update van de informatieve nota over het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en Verenigd Koninkrijk. In deze update lees je meer informatie over onder andere verpakkingsmaterialen en -middelen, leveranciersverklaringen en bindende oorsprongsinlichting.

12/01/2021 Circulaire Vrijhandelsovereenkomst EU en Singapore

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen heeft de circulaire omtrent het Economisch vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Republiek Singapore gepubliceerd. Hierin vind je meer informatie over de wettelijke bepalingen en de geldende procedures met betrekking tot preferentiële oorsprong voor invoer in België.

04/01/2021 Brexit: Handels- en samenwerkingsakkoord tussen EU en VK

Op 1 januari 2021 is het Handels- en Samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking getreden. Zoals meegedeeld op de brexit-vergadering 29 december, stelde de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen een informatienota op over de toepassing van de preferentiële oorsprongsregels met als doel de regels uit de overeenkomst te bespreken en te verduidelijken waar nodig.

08/12/2020 Circulaire Economisch partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen heeft, zoals meegedeeld tijdens de werkgroep Europese en algemene bepalingen, de circulaire over de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan gepubliceerd. Hierin vind je meer informatie over de oorsprongsregels en -procedures van deze overeenkomst.

06/08/2020 Lijst preferentiële akkoorden en douane-unies

De douaneadministratie heeft een overzicht van de bestaande preferentiële oorsprongsakkoorden gepubliceerd. Dit overzicht wordt op de volgende vergadering van de nieuwe werkgroep Europese en algemene bepalingen voorgesteld. Eén van de prioriteiten van deze werkgroep is immers de leden informeren over de onderhandelingen en de toepassing van vrijhandelsakkoorden.

Abonneren op RSS - Handelsakkoord