28/01/2020 Geen douaneformaliteiten tussen EU en Noord-Ierland

Het handels- en samenwerkingsakkoord gesloten op 24 december 2020 bepaalt het huidige kader waarin gehandeld wordt tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk. Voor Noord-Ierland bestond er al een uitzonderingsregel op basis van het Protocol over Ierland/Noord-Ierland. Dit Protocol maakt deel uit van het Terugtrekkingsakkoord.

Hierdoor volgt Noord-Ierland, in grote lijnen, het Douanewetboek van de Unie (DWU) en het tariefstelsel van de EU.

Op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen vind je informatie over volgende aspecten:

  • Douaneformaliteiten
  • EORI en vestiging
  • Vergunningen
  • Reizigersverkeer
  • Goederenbewegingen tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Raadpleeg de informatie op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.