Brexit

17/02/2021 Handelsovereenkomst EU-VK: Algemeenheden en praktische bepalingen inzake preferentiële oorsprong

Tijdens het regionaal overleg in Gent op 12 februari gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een uiteenzetting over de bepalingen inzake preferentiële oorsprong, opgenomen in het "Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk".

01/02/2021 Verslag SWG Brexit

Op 18 januari kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit samen. Tijdens de vergadering kregen ze meer informatie over het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en de oorsprongsregels die van toepassing zijn. Daarnaast deelden de operatoren en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen hun eerste ervaringen post-Brexit.

28/01/2020 Geen douaneformaliteiten tussen EU en Noord-Ierland

Het handels- en samenwerkingsakkoord gesloten op 24 december 2020 bepaalt het huidige kader waarin gehandeld wordt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen licht enkele aspecten met betrekking tot Noord-Ierland extra toe.

15/01/2021 Brexit: Handels- en samenwerkingsakkoord tussen EU en VK - Update

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen publiceerde een update van de informatieve nota over het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en Verenigd Koninkrijk. In deze update lees je meer informatie over onder andere verpakkingsmaterialen en -middelen, leveranciersverklaringen en bindende oorsprongsinlichting.

08/01/2021 Verslag regionaal overleg Gent

Op 11 december kwamen de leden van het regionaal overleg Gent samen. Ze kregen een stand van zaken over de brexit-onderhandelingen. Verder was er aandacht voor het circulatieplan en de greenlanes in Zeebrugge. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf ook meer uitleg over de noodprocedures PLDA & NCTS, consolidaties en de e-Globalisatie.

07/01/2021 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 17 december kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen. Ze bespraken onder andere de nieuwe procedure voor het bijhouden van de borgbrief Benelux 3, de brexit en gerelateerde publicaties, de correcte toepassing van het bewijs van oorsprong EUR1, onderwaardering, de automatische exportbevestigingen, het stroomlijnen van het controleproces en de wederuitvoer onder bijzondere regeling versus transit.

06/01/2021 Brexit: aanpassing van de borgakte

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft de banken en verzekeringsmaatschappijen aangeschreven naar aanleiding van de brexit. De borgstellers dienen formaliteiten te vervullen zodat de borgaktes juridisch correct zijn.

05/01/2021 Brexit: gebruik code EU

Tijdens de extra brexit-vergadering op 29 december werd verduidelijking gevraagd over het gebruik van de code EU in vak 1 van de douaneaangifte in het verkeer met het VK. Sinds 1 januari 2021 moet in het handelsverkeer met het VK, met uitzondering van het grondgebied van Noord-Ierland, zowel op de invoer-als de uitvoeraangiftes de code EU vermeld worden in het eerste deelvak van vak 1 van het Enig document.

04/01/2021 Brexit: Handels- en samenwerkingsakkoord tussen EU en VK

Op 1 januari 2021 is het Handels- en Samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk in werking getreden. Zoals meegedeeld op de brexit-vergadering 29 december, stelde de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen een informatienota op over de toepassing van de preferentiële oorsprongsregels met als doel de regels uit de overeenkomst te bespreken en te verduidelijken waar nodig.

29/12/2020 Brexit: Update guidance van de Europese Commissie

Tijdens een extra overleg met het Nationaal Forum op 29 december, informeerde de douaneadministratie over de regeling voor de Uniestatus van goederen na afloop van de transitieperiode. De EU heeft dit principe herzien in de nieuwe leidraad. Het tijdstip van het vertrek van de goederen, de aanvang van het transport, is bepalend of de goederen al dan niet vrijgesteld zijn van douaneformaliteiten. Dit principe geldt enkel voor Uniegoederen.

Abonneren op RSS - Brexit