Brexit

20/07/2021 UK Border Operating Model online

Het Border Operating Model bevat de Britse douaneprocessen en -controles voor de handel met de Europese Unie en werd besproken in de subwerkgroep Brexit. Een geüpdatet versie is nu beschikbaar.

09/06/2021 Verslag SWG Consolidaties

Op 2 juni kwamen de leden van de Subwerkgroep Consolidaties samen. Tijdens de vergadering bespraken de leden de problematiek met betrekking tot consolidaties en douanevervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk. De leden van het Belgian-UK Borders Industry Facilitation Committee, waaronder ook de douane van het Verenigd Koninkrijk, namen deel aan deze vergadering.

25/05/2021 Verslag BIFCOM

Op 5 mei vond de eerste vergadering van het "Belgian-UK Borders Industry Facilitation Committee" (BIFCOM) plaats. Aan dit overleg nemen afgevaardigden van zowel overheidsinstanties als beroepsfederaties van België en UK deel.

19/05/2021 Verslag SWG Brexit

Op 6 mei kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit samen. De leden kregen meer informatie over het "Belgian-UK Borders Industry Facilitation Committee", de problematiek van niet-gezuiverde transitregelingen en bevestiging van uitgang.

24/03/2021 Verslag SWG Brexit

Op 15 maart kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit samen. Tijdens de vergadering gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen duiding over de niet gezuiverde T-documenten en de nota over herstellingen uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. Tot slot kregen de leden toelichting over het "Belgian-UK Borders Industry Facilitation Committee".

19/03/2021 Brexit: herstellingen uitgevoerd in het VK

Het handels- en samenwerkingsakkoord met het Verenigd Koninkrijk voorziet een bepaling waarbij geen invoerrechten geheven worden voor goederen die tijdelijk worden uit- en terug ingevoerd voor herstellingen. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft een nota verspreid over de wisselwerking tussen het handels- en samenwerkingsakkoord en het Douanewetboek van de Unie over die herstellingen.

18/03/2021 Brexit: Handels- en samenwerkingsakkoord tussen EU en VK - Update

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen publiceerde een tweede update van de informatieve nota over het handels- en samenwerkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. In deze update vind je meer informatie over het verschil tussen een preferentiële overeenkomst en een douane-unie, het splitsen van zendingen en terugkerende goederen.

17/03/2021 Brexit: nieuw tijdschema voor invoer UK

De Britse overheid koos om de grensformaliteiten rond Brexit gefaseerd in te voeren. Volgens het aanvankelijke schema waren er deadlines op 1 april (fytosanitaire verplichtingen) en 1 juli 2021 (volledige douaneformaliteiten en – controle). Het Verenigd Koninkrijk communiceerde dat de aanvankelijke tijdlijn wordt vervangen door drie nieuwe deadlines.

05/03/2021 Evaluatie nachtshift Zeebrugge

Op 1 maart informeerde de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen de leden van het regionaal forum Gent over de evaluatie van de nachtshift te Zeebrugge. Deze nachtshift werd ingevoerd om de impact van de Brexit op te vangen. Na twee maanden proefdraaien volgde een evaluatie.

17/02/2021 Handelsovereenkomst EU-VK: Algemeenheden en praktische bepalingen inzake preferentiële oorsprong

Tijdens het regionaal overleg in Gent op 12 februari gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een uiteenzetting over de bepalingen inzake preferentiële oorsprong, opgenomen in het "Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk".

Pagina's

Abonneren op RSS - Brexit