24/03/2021 Verslag SWG Brexit

Op 15 maart kwamen de leden van de subwerkgroep Brexit samen.

Tijdens de vergadering gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) duiding over de niet gezuiverde T-documenten en de nota over herstellingen uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk.

De collega's van de Border and Protocol Delivery Group (BPDG- UK) gaven uitleg over de nieuwe data voor gefaseerde grenscontroles in het Verenigd Koninkrijk.

Tot slot kregen de leden toelichting over het "Belgian-UK Borders Industry Facilitation Committee". Hiermee wordt de oprichting van een bilateraal overlegorgaan rond maritiem transport voorzien dat zich zal buigen over volgende punten:

  • Operationele douaneprocedures en -systemen
  • Operationele RoRo- / tijdelijke opslagprocedures en -systemen
  • Alle andere operationele procedures en systemen in verband met het verkeer van goederen die aan de grens van toepassing zijn

De Belgische delegatie bestaat uit afgevaardigden van de beroepsfederaties, de AAD&A en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. 

Raadpleeg het verslag en de presentatie voor meer informatie.