19/03/2021 Brexit: herstellingen uitgevoerd in het VK

Het handels- en samenwerkingsakkoord met het Verenigd Koninkrijk voorziet een bepaling waarbij geen invoerrechten geheven worden voor goederen die tijdelijk worden uit- en terug ingevoerd voor herstellingen. Tijdens de werkgroep Europese en algemene bepalingen en de subwerkgroep Brexit gaf de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen meer informatie.

Ze verspreidde ook een nota over de wisselwerking tussen het handels- en samenwerkingsakkoord en het Douanewetboek van de Unie over die herstellingen. De basis voor de vrijstelling is artikel 260bis DWU. Wanneer het gaat om een herstelling en geen andere veredeling kunnen de goederen met vrijstelling van invoerrechten opnieuw ingevoerd worden, voor zover deze beweging gebeurt onder dekking van een vergunning passieve veredeling. Hou er rekening mee dat deze herstelling ook aan de voorwaarden vastgelegd in artikel GOODS.3 (h) van het handels- en samenwerkingsakkoord voldoet.

De volledige nota kan je hier raadplegen.