08/12/2020 Circulaire Economisch partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen heeft, zoals meegedeeld tijdens de werkgroep Europese en algemene bepalingen, de circulaire over de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan gepubliceerd. Hierin vind je meer informatie over de oorsprongsregels en -procedures van deze overeenkomst. 

Hoewel de informatie inzake oorsprong op het eerste zicht vergelijkbaar is met andere oorsprongsprotocollen zijn er enkele belangrijke nieuwigheden en verschillen. Het is namelijk de eerste overeenkomst waarin gebruik wordt gemaakt van het concept 'importer's knowledge'. Daarnaast verschilt de procedure voor administratieve bijstand en verificatie in belangrijke mate van de reeds gekende procedures uit andere overeenkomsten. 

Raadpleeg de Circulaire op Fisconetplus.