12/01/2021 Circulaire Vrijhandelsovereenkomst EU en Singapore

Tijdens de werkgroep Europese en Algemene Bepalingen gaf de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen aan dat ze meer informatie zou voorzien over de bestaande en nieuwe handelsakkooren.

Op 21 november 2019 is het Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Republiek Singapore in werking getreden. Bij deze informeren we jullie over de beschikbaarheid van de circulaire over deze vrijhandelsovereenkomst, met als doel de belangrijkste bepalingen toe te lichten.

Hoewel deze overeenkomst vergelijkbaar is met de andere vrijhandelsovereenkomsten die de EU met derde landen heeft gesloten, zijn er bepaalde zaken inzake oorsprongsprotocollen die verschillend zijn van de andere. 

Zo maakt het Protocol bij de Overeenkomst tussen de EU en Singapore gebruik van de oorsprongsverklaring en de vergunning van ‘toegelaten exporteur’ in plaats van het systeem van ‘geregistreerde exporteurs'. Daarnaast past Singapore zijn eigen uniek entiteitsnummer oftewel Unique Entity Number (UEN) toe. 

Raadpleeg de Circulaire op Fisconetplus voor meer informatie.