17/02/2021 Handelsovereenkomst EU-VK: Algemeenheden en praktische bepalingen inzake preferentiële oorsprong

Tijdens het regionaal overleg in Gent op 12 februari gaf Sam Van Kerkhoven (Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen - Operaties) een uiteenzetting over de bepalingen inzake preferentiële oorsprong, opgenomen in het "Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk".

Volgende aspecten kwamen aan bod:

  • Algemene bepalingen
  • Oorsprongsbewijzen – aantonen EU-oorsprong
    • Attest van oorsprong
    • Importer’s knowledge
  • Codes invoerdocument
  • Goederen in doorvoer via de EU naar het Verenigd Koninkrijk
  • Terugkerende goederen met EU-oorsprong

De presentatie kan je raadplegen in bijlage.