06/08/2020 Lijst preferentiële akkoorden en douane-unies

De douaneadministratie heeft een overzicht van de bestaande preferentiële oorsprongsakkoorden gepubliceerd.

Dit overzicht wordt op de volgende vergadering van de nieuwe werkgroep Europese en algemene bepalingen voorgesteld. Eén van de prioriteiten van deze werkgroep is immers de leden informeren over de onderhandelingen en de toepassing van vrijhandelsakkoorden.

Raadpleeg het overzicht van de bestaande preferentiële oorsprongsakkoorden op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Raadpleeg ook de informatienota over de preferentiële oorsprongsregels in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam, die op 1 augustus 2020 in werking trad.