News


11/05/2017 Seminarie Customs Competence Center

Zoals in de werkgroep Communicatie aangekondigd, organiseert de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen op 16 juni een seminarie voor AEO-bedrijven over de creatie van "Customs Competence Centers" (3C).

10/05/2017 Verslag WG Accijnzen

Op 26 april kwam de werkgroep Accijnzen bijeen. De leden bespraken onder andere de vergunningen geregistreerde afzender, die binnenkort verleend kunnen worden; de verlaagde verzendingsborg inzake accijnzen voor AEO's; het verzoek om de accijnswetgeving aan te passen voor fruitpersen in winkels en horeca en voor mobiele fruitpersen en de mogelijkheid om het indienen van AC4 te vereenvoudigen.

04/05/2017 Circulaire entrepots gepubliceerd

In de vergadering van de werkgroep Bijzondere regelingen van 3 mei werd de publicatie van de circulaire over entrepots op Fisconetplus meegedeeld. De circulaire bevat de wijzigingen naar aanleiding van het DWU. De types particulier entrepot C, D en E verdwijnen en worden vervangen door één algemene categorie: het particulier entrepot. De bestaande vergunningen douane-entrepot moeten worden beschouwd als vergunningen douane-entrepot onder de nieuwe benaming en de bepalingen van het DWU, DA en IA zijn van toepassing.

25/04/2017 Verslag WG Communicatie

De werkgroep Communicatie kwam bijeen op 24 maart. De leden bespraken de nieuwe website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Verder kondigde de convenor een AEO-seminarie en een klantenbevraging aan. De dienst Communicatie deelde de data mee van de road shows over het nieuw organigram in de regionale administraties.

21/04/2017 Oplossing voor uitvoerbevestiging in Zaventem

Het tweede regionaal overleg te Leuven vond plaats op 5 april. In afwachting van de volledige implementatie ECS besloten de leden om een tussenoplossing uit te werken aan de hand van de BRUcloud. Ze spraken actiepunten af om dit semi-geautomatiseerd systeem van aanzuivering van exportaangiftes te realiseren op korte termijn. Verder besloten ze om de vrachtlijst 126 te verbieden omdat dit het elektronisch proces onderbreekt.

20/04/2017 Bijkomende nota over archivering

Begin maart publiceerde de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een nota over archivering. Als gevolg van de UCC zijn vergunningen archivering overbodig geworden. Met de invoering van directe vertegenwoordiging met financiële faciliteiten werd een bijkomende nota gepubliceerd (18 april 2017). Het is de vertegenwoordiger die de bescheiden aan de douane voorlegt en ze bijhoudt.

19/04/2017 Directe vertegenwoordiging met financiële faciliteiten

Op 1 april 2017 werd de borgakte-plus ingevoerd. Voortaan kan een douanevertegenwoordiger een borgakte (borgakte-plus) op zijn naam voorleggen aan de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

18/04/2017 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 29 maart kwam de werkgroep Algemene bepalingen bijeen. De leden bespraken de "borgakte plus", evenals de nota over zelfarchivering (gepubliceerd begin maart). De dienst Marketing stelde de portfolio met AEO-voordelen voor. Verder sprak de werkgroep actiepunten af rond het project van de wederzijdse stages, de erkende douaneopleidingen en de digitalisatie van de oorsprongscertificaten.

11/04/2017 Gasmeting in containers

Een vereenvoudigde procedure voor de verluchting van containers is gepubliceerd. Dit werd aangekondigd in de vergadering van de werkgroep Niet-fiscale maatregelen van 20 februari. Verder stelden operatoren ook de vraag of ze zelf gasmetingen mochten verrichten in het kader van de verificatie. Dit wordt door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen toegelaten, mits de bedrijven voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen en voorwaarden.

10/04/2017 Elektronische D.V.1 vanaf 18 april

Vanaf 18 april 2017 zal het mogelijk zijn om de aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1) rechtstreeks in de PLDA-toepassing in te brengen. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen voorziet een overgangsperiode tot en met 31 augustus 2017 om de aangevers de mogelijkheid te geven vertrouwd te worden met deze nieuwe functionaliteit. Vanaf 1 september 2017 dienen de aangiften D.V. 1 verplicht te worden ingediend in de PLDA- toepassing.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS