News


14/02/2018 Verslag WG Communicatie & Marketing

Op 18 januari kwamen de leden van de werkgroep Communicatie & Marketing bijeen. Het nieuwe Fisconetplus werd voorgesteld, dat gelanceerd wordt op 26 februari. Verder bespraken de leden o.a. de publicatieagenda van de vernieuwde circulaires, de klantenbevraging die de Douane in februari naar de AEO's verstuurt en het oprichten van een sub-werkgroep Marketingstrategie. Ten slotte kondigde de Douane aan dat ze op 14 september een AEO-seminarie organiseert.

12/02/2018 Verslag WG Uitgaan

Op 19 januari kwamen de leden van de werkgroep Uitgaan bijeen. Ze bespraken de werking van BRUCloud te Zaventem, het alternatief bewijs voor doorvoer, de lancering van de sub-werkgroep consolidaties en de kennisgeving van wederuitvoer. De convenors zullen met de hulp van de leden een draaiboek "Uitgaan van goederen" opstellen, naar analogie met de werkgroep Binnenbrengen.

08/02/2018 Publicatie over Nationaal Forum

In het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (nummer 2017-4) verscheen een artikel over het Nationaal Forum. Het tijdschrift wil een brug maken tussen de bestuurswetenschap en de bestuurspraktijk. Het artikel, met als titel "Cocreatie bij de federale overheid: de douaneadministratie als pionier", is geschreven door Sophany Ramaen en Kristian Vanderwaeren. De praktijkgerichte bijdrage schetst het ontstaan van de gestructureerde samenwerking met de private sector, de vernieuwing die plaatsvond in 2016 , de succesfactoren van cocreatie en een model om dit te realiseren.

07/02/2018 Regionaal overleg Leuven

Op 26 januari kwamen de leden van de regionale werkgroep Leuven bijeen. Ze bespraken het Export Control System (ECS) en evalueerden de koppeling met BRUcloud voor het insturen van het bericht IE507. De leden uitten hun bezorgdheid over het ontbreken van een noodprocedure voor ECS Fase II. Ze stelden ook de vraag of de Douane bepaalde machtigingen niet efficiënter kan organiseren.

06/02/2018 Verslag WG Binnenbrengen

Op 19 januari kwamen de leden van de werkgroep Binnenbrengen bijeen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de projecten CCRM en CODECO, de overbrenging tussen RTO's en de voorwaarden hiervan, het aangeven van lege containers of containers met residu en de vorderingen van de werkgroep Globalisaties, de werkgroep E-commerce en de Europese werkgroep AN/PN/TS.

05/02/2018 System Based Approach

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) stelde System Based Approach (SBA) voor tijdens het Nationaal Forum van 8 september 2017 met als datum voor de lancering en inwerkingtreding 1 januari 2018. Ondertussen zijn bij twee bedrijven pilootprojecten SBA gestart. Met de resultaten hiervan zal de AAD&A de werkmethode voor SBA verder ontwikkelen.

29/01/2018 Van vergunning domiciliëring naar vergunning EiDR

Tegen 1 mei 2019 dient de Douane alle douanevergunningen te herbeoordelen volgens de bepalingen van de UCC. Met de herbeoordeling zal de Douane onderzoeken of de economische operatoren voldoen aan deze nieuwe bepalingen om hun vergunning te kunnen behouden. Voor de houders van de vergunningen domiciliëring invoer vrije verkeer zijn er enkele wijzigingen op komst.

05/01/2018 Verslag regionaal overleg Gent

Op 8 december kwamen de leden van de regionale werkgroep Gent samen. Plaats van vergadering was deze keer bij lid Sioen Industries NV te Ardooie. Na de verwelkoming van de gastheer bespraken de leden o.a. de volgende punten: wijzigingen in het organigram van de douane in Regio Gent, de nieuwe rubriek Brexit op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, de structuur van het Nationaal Forum en vragen gesteld door de leden van de privésector.

04/01/2018 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 21 december kwamen de leden van de werkgroep van Regio Hasselt samen. De regionale douaneadministratie gaf een woordje uitleg over CDMS-KIS-SIC en de vernieuwde website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Daarna beantwoordde ze de vragen van de leden van de privésector.

22/12/2017 Update Q&A UCC

Op vraag van de leden van de werkgroep Bijzondere regelingen kreeg de Q&A UCC een update. De Q&A is een lijst van 127 vragen en antwoorden over de wijzigingen naar aanleiding van de UCC. De updates betreffen vooral vormelijke wijzigingen, aanvullingen en nieuws dat reeds gecommuniceerd werd, maar nog niet eerder opgenomen in het document.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS