06/10/2020 Informatieve nota Douanewaarde & Onderwaardering

Tijdens de vergadering van Trade Facilitation Antwerpen van 16 september bespraken de leden de problematiek van de onderwaardering.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) wenst de operatoren te informeren over het belang van de juiste douanewaarde en de problemen met onderwaardering van ingevoerde goederen. In de informatieve nota, in bijlage, kan je informatie terugvinden over:

  • De begrippen douanewaarde en onderwaardering
  • De controles inzake onderwaardering
  • De scenario's bij een vermoeden van onderwaardering
  • De afhandeling van overtredingsdossiers

Tot slot kan je nog een verwijzing terugvinden naar gerelateerde publicaties van de AAD&A en de Europese Commissie. 

Hou er rekening mee dat de informatie in de nota zich beperkt tot het proces van verificatie in eerste lijn.