14/10/2020 Handelsovereenkomst EU - Canada

Tijdens de vergadering van de werkgroep Europese en Algemene Bepalingen gaf de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A) een overzicht van de bestaande preferentiële oorsprongsakkoorden. 

In navolging hiervan geven we jullie graag mee dat de AAD&A een overzicht heeft opgemaakt van de oorsprongsregels en -procedures van de "Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (CETA)".

Hierin kan je informatie terugvinden over het "Protocol inzake oorsprongsregels en - procedures" en de “wettelijke bepalingen en de geldende procedures met betrekking tot preferentiële oorsprong voor invoer in de EU".

CETA is de eerste overeenkomst die gebruik maakt van zelfcertificatie voor geregistreerde exporteurs. Dat wil zeggen dat EU-exporteurs zich moeten registreren in de databank "Registered Exporter system" (“REX-system”) van de Europese Commissie om oorsprongsverklaringen te kunnen afgeven, waarna ze kunnen genieten van tariefpreferenties in Canada.

Raadpleeg het overzicht op Fisconetplus.