02/10/2020 Verslag WG Europese en algemene bepalingen

Op 21 september kwamen de leden van de werkgroep Europese en algemene bepalingen voor de eerste keer samen.

Ze kregen een toelichting over de aangepaste versie van de boetecatalogus en meer informatie over het overzicht van de bestaande preferentiële oorsprongsakkoorden.

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf een stand van zaken van KIS-SIC en de rapportage PLDA voor AEO's alsook toelichting over de verrnietiging van niet-Uniegoederen onder de regeling actieve veredeling. Tot slot was er aandacht voor de agendapunten van de Trade Contact Group.

Raadpleeg het verslag en de presentatie voor meer informatie.