26/08/2020 Vernietiging van niet-uniegoederen

Zoals enige tijd geleden besproken in de Werkgroep Bijzondere Regelingen moet je niet-uniegoederen onder de regeling actieve veredeling plaatsen voor je ze kan laten vernietigen.

In de mededeling die je op de website van de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen kan raadplegen kan je informatie terugvinden over:

  • Wie over de vergunning actieve veredeling moet beschikken
  • Je verplichtingen als vergunninghouder
  • Het formulier dat je moet indienen bij een vernietiging
  • De aangifte die je moet opmaken
  • De contactgegeven voor het indienen van je dossier
  • De waarborg die je moet betalen
  • Wat je moet doen met de resten en afval van de vernietiging

Tevens kan je hier ook de te gebruiken documenten voor de aanvraag terugvinden. 

De verplichting is van toepassing voor zowel éénmalige plaatsing onder AV als voor veelvuldige plaatsingen onder AV voor een bepaalde duur.