News


16/10/2017 Verslag Controleprocessen

Op 8 september kwamen de leden van de werkgroep Controleprocessen samen. Ze bespraken volgende onderwerpen: invoering van de smart seals, de verwachte werkfiche over staalnames, System Based Approach (SBA), kennisgeving van selectie voor controle en de questionnaire die in november uitgestuurd wordt.

13/10/2017 Nieuwe Brexit-rubriek op website van de Douane

Zoals in de Stuurgroep van 8 september aangekondigd, heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een rubriek over de Brexit gelanceerd op haar website. Doe je zaken met het Verenigd Koninkrijk? Raadpleeg deze dan regelmatig!

12/10/2017 Verslag WG Accijnzen

Op 28 september kwam de werkgroep Accijnzen bijeen. De leden bespraken onder andere een verzoek tot aanpassing van de accijnswetgeving voor fruitpersen, de mogelijkheid om het indienen van een AC4 te vereenvoudigen en de problematiek van e-commerce inzake accijnzen.

11/10/2017 Bedrijfsfilm over de Douane

Op 14 september kwam de werkgroep Communicatie & Marketing bijeen. De publicatie van de nieuwe bedrijfsfilm over de Belgische douane op internet werd toen aangekondigd. Daarnaast bespraken de leden de nieuwe website van de Douaneadministratie, de communicatie rond de Brexit, richtlijnen voor reactietijden, klantensegmentatie en de publicatie van de productfiches.

10/10/2017 Presentaties van de Algemene Vergadering

Op 4 oktober vond de Algemene Vergadering plaats. De leden werden geïnformeerd over de realisaties en de komende prioriteiten van elke werkgroep. Verder stelden de douaneattachés zich voor en waren beschikbaar om vragen te beantwoorden. Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de administratie, presenteerde zijn nieuw managementplan en vroeg het publiek om feedback. De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, kwam de leden bedanken voor hun medewerking.

09/10/2017 Verslag regionaal overleg Gent

Op 8 september vond het regionaal overleg Gent plaats. Gastheer was deze keer TVH Parts NV te Waregem. De douaneadministratie van Regio Gent gaf een woordje uitleg over het proces van de aanzuivering van NCTS-documenten, over de opvolging van de uitvoeraangiftes en over de vereenvoudigde procedures voor koerierdiensten. De director EU affairs van de federatie EEF (The manufacturers' organisation), Fergus McReynolds gaf een presentatie over hun visie op de Brexit.

15/09/2017 Verslag Stuurgroep

Op 11 september kwam de Stuurgroep bijeen. Op de agenda stonden onder andere de voorbereiding van de Algemene Vergadering van het Nationaal Forum op 4 oktober en van de vergadering met "Overleg Douane Bedrijfsleven Nederland" op 6 oktober. De leden bespraken ook de regionale werkgroepen, de nieuwe rubriek over Brexit op de site van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en de wederzijdse stages bij bedrijven en de Administratie.

14/09/2017 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 5 september kwam de regionale werkgroep te Antwerpen, Trade Facilitation, bijeen. De leden bogen zich over een goed gevulde agenda. O.a. volgende punten kwamen aan bod: de toegelaten en aangewezen plaatsen, de nachtopening van de containerterminals aan de Deurganckdok, de controles van het FAVV, lege containers en containers met residu, de ATO, de herbeoordeling van vergunningen.

13/09/2017 Minimumcriteria voor beroepsbekwaamheid

Op 1 september kwam de projectgroep "Beroepsbekwaamheid" samen. De leden bepaalden de minimumcriteria voor beroepsbekwaamheid voor douanevertegenwoordigers enerzijds en AEO (niet-douanevertegenwoordigers) anderzijds.

12/09/2017 Customs Decision System

De werkgroep Bijzondere regelingen kwam bijeen op 6 september. De leden gaven een stand van zaken van de actiepunten van de vorige vergadering, o.a. over de gerealiseerde vereenvoudigingen bij vergunningsaanvragen en de rapportering uit PLDA. Het "Customs Decision System", het Europees systeem om grensoverschrijdende vergunningen aan te vragen, werd toegelicht.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS