23/07/2020 Convenors WG Digitale strategie: wie zijn ze en wat willen ze bereiken?

In de nieuwe structuur van het Nationaal Forum zetten we de activiteiten van de werkgroep ICT verder onder de noemer werkgroep Digitale strategie. De convenors zijn Chris De Clerck en Johan Van Dingenen.

Chris De Clerck, departementshoofd Informatiemanagement bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, was convenor van de werkgroep ICT van half 2017 tot hij convenor werd van de werkgroep Digitale strategie. Hij is betrokken bij het Nationaal Forum sinds de start in 2010, met een afwezigheid van enkele jaren toen hij ontvanger was in het hulpkantoor van Gent.

Johan Van Dingenen, Customs Development Manager Customs & Trade bij Nike, vertegenwoordigt de federatie Voka binnen het Nationaal Forum. Voordien was hij convenor van de werkgroep Algemene Bepalingen. Hij is eveneens actief binnen het Nationaal Forum sinds de start in 2010, met een afwezigheid van een paar jaren wegens andere professionele uitdagingen.

De convenors formuleerden volgende prioriteiten voor de werkgroep:

  • Communiceren en informeren over de uitrol e-Globalisaties
  • Communiceren en informeren over de Roadmap IT 
  • Uitwerken en afsluiten van een MoU

Volg de werking van de werkgroep op via de verslagen en presentaties.