09/07/2020 Nieuwe structuur Nationaal Forum

De leden van de Stuurgroep besloten om de structuur van het Nationaal Forum aan te passen aan de huidige behoeftes. In 2016 werden 8 nationaal thematische werkgroepen opgericht, die hoofdzakelijk als doel hadden de nieuwe UCC toe te passen. Vier jaar later ligt de focus niet meer zo zeer op de UCC, maar op ruimere douane-uitdagingen.

Vandaar dat de 8 nationaal thematische werkgroepen worden herschikt naar 5 nationaal thematische werkgroepen. De regionale werkgroepen blijven ongewijzigd.

De nationaal thematische werkgroepen zijn de volgende: 

  1. WG Accijnzen: huidige werkgroep blijft behouden
  2. WG Europese en algemene bepalingen: voorbereiden van de Trade Contact Group (vergadering met de private sector op Europees niveau) en bespreken van wettelijke bepalingen (algemene bepalingen, bijzondere regelingen en andere)
  3. WG Digitale Strategie: informeren over IT-projecten en de impact ervan op de private sector
  4. WG Communicatie & Marketing: huidige werkgroep blijft behouden
  5. WG IN/UIT: bespreken van bepalingen rond binnenbrengen, uitgaan en controleprocessen

Tijdens de zomermaanden bereiden we de overgang naar deze nieuwe structuur voor. We passen de website aan aan de nieuwe structuur en we contacteren de leden.

Hou onze website in de gaten voor de voorstelling van de convenors van elke werkgroep!

Nog vragen over deze nieuwe structuur? Contacteer ons via forumda@minfin.fed.be.