03/09/2020 Nota brexit - Update

Een update van de  nota brexit is beschikbaar. Deze nota licht de gevolgen toe van een no-deal brexit, waarbij het goederenverkeer met het VK onderworpen wordt aan de bepalingen van de UCC en aan de bijhorende douaneformaliteiten. De nota is het resultaat van overleg tussen de douaneadministratie en de privésector binnen het Nationaal Forum, subwerkgroep Brexit

Met de nota wenst de douaneadministratie de privésector voor te bereiden op de brexit, zodat de bestaande goederenstromen zo weinig mogelijk worden verstoord.

In deze update kan je informatie terugvinden over onder andere:

  • De te gebruiken landcodes voor het Verenigd Koninkrijk
  • Informatie over zendingen vertrokken voor het einde van de transitieperiode
  • Gebruik van het CARNET ATA
  • Gebruik van de bijzondere regelingen "Actieve en Passieve Veredeling"
  • Niet-fiscale maatregelen

Raadpleeg de laatste brexitnota voor meer informatie.