News


07/05/2018 Verslag Stuurgroep

Op 27 april kwamen de leden van de Stuurgroep samen. De leden bespraken o.a. het laatste nieuws over de Brexit en nieuwe agendapunten om te behandelen in de bevoegde werkgroepen.

27/04/2018 Verslag werkgroep Leuven

Op 30 maart kwamen de leden van de werkgroep Leuven bijeen. Op de agenda stonden onder andere volgende punten: stand van zaken van de BRUcloud-applicatie voor het insturen van het aankomstbericht IE507, de vereenvoudiging van verschillende plaatselijke vergunningen en de procedure van in beslagname van goederen door de douane.

10/04/2018 Verslag WG ICT-Software providers

Op 5 april kwamen de leden van de werkgroep ICT-Software providers samen. Ze bespraken onder andere de acties die de Douane onderneemt om de performantie van de IT-systemen te verbeteren, de stand van zaken in verband met de globalisaties in PLDA, de korte termijn-planning van de updates van PLDA en de lancering van Tarbel 2.0.

09/04/2018 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 27 maart kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt bijeen. Op de agenda stonden volgende onderwerpen: EiDR, de herbeoordeling van de vergunningen, de zekerheidstelling, de nota's over het douane-entrepot, de EU-trader portal, de verhoging van de boetes voor containers, de regularisaties van de aangiftes en vragen van bedrijven.

06/04/2018 Planning migratie NCTS-RW

Op de vergadering van de WG ICT-Software providers van 5 april, werd de planning van de migratie van NCTS-RW besproken. De laatste versie van de planning is te raadplegen op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

05/04/2018 Wijziging borgtocht in speciën

Op de vergadering van het regionaal overleg Hasselt op 29 maart heeft de Douane de nieuwe procedure rond de borgtocht in speciën meegedeeld, opgelegd door de Deposito-en Consignatiekas (DCK). Sinds 1 april moet elk bedrijf voorafgaand aan de storting van een borg bij de DCK een formulier invullen. Indien het formulier ontbreekt, wordt het overgeschreven bedrag teruggestort op de bankrekening van de deposant en is er bijgevolg geen borg gesteld.

04/04/2018 Verslag WG Controleprocessen

Op 14 maart kwamen de leden van de werkgroep Controleprocessen bijeen. Ze bespraken onder andere de visienota System Based Approach.

30/03/2018 Verplicht aangeven van lege containers

De richtlijnen in verband met het verplicht aangeven van lege containers, aangekondigd tijdens de laatste vergadering van de werkgroep Binnenbrengen, zijn gepubliceerd. De verplichting geldt vanaf 1 juli 2018, maar kan nu reeds toegepast worden. Dankzij deze maatregel komen alle containers op de aangifte tot tijdelijke opslag, wat de controletaken van de Douane vergemakkelijkt.

29/03/2018 Visienota SBA gepubliceerd

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen publiceerde haar visienota over System Based Approach op haar website. De leden van de werkgroep Controleprocessen bespraken de visienota tijdens de vergadering van 14 maart.

28/03/2018 Verslag Regionaal Forum Gent

Op 9 maart kwamen de leden van het Regionaal Forum Gent bijeen. De gastheer van de vergadering was deze keer Barco NV. Na een presentatie van het bedrijf, gaf Tom Vancoppenolle van de Douanadministratie te Gent een uiteenzetting over de gewijzigde wetgeving van de vergunningen vereenvoudiging, waaronder de vergunning EiDR.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS