29/05/2020 Einde uitvoervergunning

Sinds 26 mei moet je geen uitvoervergunning voorleggen bij de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen. De betrokken uitvoeringsverordening (EU) 2020/568* was namelijk geldig tot 25 mei 2020 en de EU heeft die niet verlengd.

*Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568 van de Commissie van 24 april 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning