09/06/2020 Verslag SWG Brexit

Op 28 mei namen de leden van de subwerkgroep Brexit deel aan een conference call waarin FOD Buitenlandse Zaken een stand van zaken gaf over het verloop van de brexit-onderhandelingen. De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen gaf meer informatie over de grenspunten.  Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen gaf meer toelichting over de landbrug, ofwel het transport tussen Ierland en andere EU-lidstaten over grondgebied VK.

Raadpleeg het verslag en de presentatie voor meer informatie.