News


08/04/2019 Verslag regionaal overleg Gent

Op 8 maart verzamelden de leden van het regionaal overleg Gent bij Volvo Group Belgium te Gent. Na de verwelkoming en de voorstelling van het gastbedrijf, stelde de regionale centrumdirecteur Alain Muyshondt het nieuwe organigram van de regionale douaneadministratie voor. De brexit was het hoofdthema van het overleg. RX-Seaport, een data-sharing platform, werd eveneens voorgesteld.

04/04/2019 No deal nota voor RoRo

De Britse Douane (HM Revenue & Customs) publiceerde "no deal" documenten voor roll on roll off (RoRo). Die leggen aan de hand van duidelijke schema's het proces uit en de vereiste documentatie.

03/04/2019 Definitie exporteur - update Q&A UCC

De definitie van exporteur (art. 1 punt 19 van de UCC DA) werd vorig jaar gewijzigd. Naar aanleiding van die wijziging, kregen de vragen gerelateerd aan de definitie exporteur van de Q&A UCC een update. De Q&A UCC is een lijst van 127 vragen en antwoorden over de wijzigingen naar aanleiding van de UCC.

01/04/2019 Toepassing van de nieuwe wetgeving

De douaneadministratie publiceerde een interne nota om haar medewerkers te informeren over de voorrang van de Europese douanewetgeving op oude, nog niet geactualiseerde administratieve bepalingen. In geval van twijfel of interpretatieproblemen, neemt de douanier contact op met de dienstchef, die op zijn beurt, indien nodig, het departement Wetgeving contacteert.

29/03/2019 Brexit - Aanpassing van de borgakten

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft de banken en verzekeringsmaatschappijen aangeschreven naar aanleiding van de brexit. De borgstellers dienen formaliteiten te vervullen zodat de borgaktes juridisch correct zijn.

28/03/2019 Uitstel van de Brexit

Op 22 maart 2019 werd op EUR-Lex het besluit van de Europese Raad betreffende de nieuwe termijnen voor Brexit gepubliceerd. Deze werden vastgesteld in overeenstemming met het Verenigd Koninkrijk.

26/03/2019 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 4 maart kwamen de leden van Trade Facilitation Antwerpen samen. De besproken punten zijn onder andere: de toegestane handelingen in Ruimte tijdelijke opslag en douane-entrepot, de nieuwe e-mailadressen van de diensten, de aangepaste procedure voor het achteraf bevestigen van de export, een stand van zaken van de herbeoordeling van de vergunningen en het correct aanzuiveren van een T2LF.

25/03/2019 Impact van de brexit op accijnsbewegingen

Wat zijn de gevolgen van een brexit zonder akkoord op de overbrenging van accijnsgoederen naar en van het Verenigd Koninkrijk? De douaneadministratie stelde hierover een nota op met verschillende scenario's. Ook de Europese Commissie publiceerde hierover een Guidance Note.

22/03/2019 Verslag Stuurgroep

Op 14 maart kwamen de leden van de Stuurgroep samen. Op de agenda stonden onder andere de brexit, de performantie van PLDA en NCTS en de digitale noodprocedure in het kader van het project "Digital Gateway" van het VIL.

21/03/2019 Vereenvoudiging rapportering Actieve Veredeling & Douane-entrepot

De leden van de werkgroep Bijzondere regelingen stelden een vereenvoudiging inzake de aanzuiveringsafrekening van de vergunningen actieve veredeling en inzake de goedereninventaris van de vergunningen douane-entrepot voor. De douaneadministratie stelde hierover minimum vereisten op.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS