News


09/07/2018 Verslag regionaal overleg Gent

Op 8 juni kwamen de leden van het regionaal overleg Gent samen te Oostende. Gastheer was deze keer Orac, producent van innovatieve decoratieve profielen en ornamenten in kunststof. Na de voorstelling van Orac, volgden presentaties over het team Economic Support van de douaneadministratie, over System Based Approach en over de Brexit.

06/07/2018 AEO-event: "10 jaar AEO"

Zoals meegedeeld in de werkgroep Communicatie & Marketing, viert in 2018 het AEO-concept zijn tiende verjaardag! Om deze gebeurtenis niet zomaar voorbij te laten gaan organiseert de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen op vrijdag 14 september een evenement exclusief voor Belgische AEO-bedrijven. Dankzij een uitgebreid programma met een verscheidenheid aan actuele thema’s verwent de administratie hen met nationale en internationale experten.

05/07/2018 Verslag WG Accijnzen

Op 14 juni kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen bijeen. Ze overliepen de opvolgingstabel, met onder andere de goedkeuring van de dubbele laadarm voor automatische injectiesystemen en de afgifte van vergunningen geregistreerde afzender. De leden bespraken ook de mogelijkheden om het betalen van accijnzen te vereenvoudigen en de stand van zaken van de projectgroep E-commerce en accijnzen.

04/07/2018 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 7 juni kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen samen. Nathalie Delestienne, convenor van de werkgroep en eveneens hoofd van het departement Processen en Methodes heeft haar nieuw departement voorgesteld. Verder heeft ze uitleg gegeven over de nota "Regularisaties". De dienst Wetgeving heeft de bespreking over arrest Hamamatsu gedeeld, die plaatsvond in het Comité Waarde van de Europese Commissie.

02/07/2018 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 6 juni kwamen de leden van het regionaal overleg Antwerpen, Trade Facilitation, samen. De leden bespraken onder andere de volgende punten: de regularisaties in de praktijk, de installatie van de NCTS RW, de organisatie van de controles op de GIP's tijdens de verlofperiode en de werkwijze voor het berekenen van het referentiebedrag voor de vergunning doorlopende zekerheid.

20/06/2018 Verslag WG Uitgaan

Het verslag van 24 april is gepubliceerd. De leden bespraken het gebruik van BruCloud te Zaventem, de noodprocedure ECS, het alternatief bewijs bij doorvoer en de resultaten van de subwerkgroep Consolidatie.

12/06/2018 Verslag WG ICT-Software providers

Op 24 mei kwamen de leden van de werkgroep ICT-Software providers bijeen. In het verslag is de korte termijn-planning van de updates van PLDA opgenomen. De leden spraken ook af om in juni een testdag te plannen voor de nieuwe Tarbel. Die wordt in augustus gelanceerd.

11/06/2018 Douane stoomt zich klaar voor Brexit

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen doet het nodige om tegen 29 maart 2019 klaar te zijn voor een cliff-edge Brexit-scenario, dit is een Brexit zonder overgangsperiode. Verschillende maatregelen worden genomen om de concurrentiepositie van België te verstevigen en ons land aantrekkelijk te houden voor bedrijven. Op de Stuurgroep van 27 april besloten de leden om hierover een persbericht te verspreiden.

08/06/2018 Verslag regionaal forum Brussel

De regionale douaneadministratie en de privésector kwamen een tweede maal samen voor het regionaal overleg Brussel. De bijeenkomst vond plaats op 27 maart. REX (registered exporter) en de preferentiële oorsprong werden voorgesteld, evenals het nationaal project E-commerce. Verder bespraken de leden de resultaten van de enquête die BECI bij haar leden afnam.

05/06/2018 Algemene Vergadering op 6 november

Op 6 november 2018, in de namiddag, vindt de Algemene vergadering plaats van het Nationaal Forum. De leden ontvangen binnenkort meer informatie.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS