News


06/02/2018 Verslag WG Binnenbrengen

Op 19 januari kwamen de leden van de werkgroep Binnenbrengen bijeen. Ze bespraken onder andere de stand van zaken van de projecten CCRM en CODECO, de overbrenging tussen RTO's en de voorwaarden hiervan, het aangeven van lege containers of containers met residu en de vorderingen van de werkgroep Globalisaties, de werkgroep E-commerce en de Europese werkgroep AN/PN/TS.

05/02/2018 System Based Approach

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) stelde System Based Approach (SBA) voor tijdens het Nationaal Forum van 8 september 2017 met als datum voor de lancering en inwerkingtreding 1 januari 2018. Ondertussen zijn bij twee bedrijven pilootprojecten SBA gestart. Met de resultaten hiervan zal de AAD&A de werkmethode voor SBA verder ontwikkelen.

29/01/2018 Van vergunning domiciliëring naar vergunning EiDR

Tegen 1 mei 2019 dient de Douane alle douanevergunningen te herbeoordelen volgens de bepalingen van de UCC. Met de herbeoordeling zal de Douane onderzoeken of de economische operatoren voldoen aan deze nieuwe bepalingen om hun vergunning te kunnen behouden. Voor de houders van de vergunningen domiciliëring invoer vrije verkeer zijn er enkele wijzigingen op komst.

05/01/2018 Verslag regionaal overleg Gent

Op 8 december kwamen de leden van de regionale werkgroep Gent samen. Plaats van vergadering was deze keer bij lid Sioen Industries NV te Ardooie. Na de verwelkoming van de gastheer bespraken de leden o.a. de volgende punten: wijzigingen in het organigram van de douane in Regio Gent, de nieuwe rubriek Brexit op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, de structuur van het Nationaal Forum en vragen gesteld door de leden van de privésector.

04/01/2018 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 21 december kwamen de leden van de werkgroep van Regio Hasselt samen. De regionale douaneadministratie gaf een woordje uitleg over CDMS-KIS-SIC en de vernieuwde website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. Daarna beantwoordde ze de vragen van de leden van de privésector.

22/12/2017 Update Q&A UCC

Op vraag van de leden van de werkgroep Bijzondere regelingen kreeg de Q&A UCC een update. De Q&A is een lijst van 127 vragen en antwoorden over de wijzigingen naar aanleiding van de UCC. De updates betreffen vooral vormelijke wijzigingen, aanvullingen en nieuws dat reeds gecommuniceerd werd, maar nog niet eerder opgenomen in het document.

20/12/2017 Verslag Trade Facilitation Antwerpen

Op 12 december kwam de werkgroep Trade Facilitation te Antwerpen samen. De leden bespraken onder andere volgende punten: een stappenplan voor het intrekken van de vergunningen Lokaal vervoer, de problemen bij verlopen T-documenten, de voorstelling van de smart seals, de achterstand bij teruggavedossiers, wie het voorstel tot minnelijke schikking (614) moet ondertekenen bij directe en indirecte vertegenwoordiging.

19/12/2017 Regionaal overleg Luik

Op 28 november vond het eerste overleg in het kader van het Nationaal Forum plaats in de regio Luik. De regionale administratie van de douane en accijnzen organiseerde het overleg in samenwerking met Liège Airport.

18/12/2017 Verslag WG Bijzondere regelingen

Op 21 november kwam de werkgroep Bijzondere regelingen bijeen. De leden bespraken onder andere volgende punten: het verminderen van de rapportage naar de Douane toe, de nieuwe aanvraagformulieren voor vergunningen, de rapportering vanuit PLDA, de mogelijkheid om gezamenlijk op te slaan in een douane-entrepot type II en het equivalentieverkeer inzake actieve veredeling.

16/12/2017 Installatie nieuwe versie PLDA

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen biedt haar excuses aan voor de problemen die de installatie van de nieuwe versie van PLDA heeft veroorzaakt. Door een samenloop van omstandigheden heeft die installatie veel meer tijd gevraagd dan oorspronkelijk ingeschat. Ondertussen hebben alle betrokken diensten samen een duidelijk actieplan opgesteld om dit in de toekomst te vermijden.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS