28/01/2020 Nieuwe Incoterms

De INternational COmmercial TERMS zijn internationale standaarden en omvatten de 11 meest gebruikte handelscondities voor aan- en verkoopcontracten van goederen. De leden van de regionale werkgroepen Hasselt en Gent kregen een toelichting omtrent de vernieuwde Incoterms. Aan de hand van de Incoterms kunnen de verkoper en de koper ook bepalen wie instaat voor de douaneformaliteiten. 

Elke 10 jaar herziet de International Chamber of Commerce (ICC) de Incoterms. Ze omvatten informatie over:

  • Plichten: wie doet wat in de relatie verkoper – koper
  • Risico’s: op welk moment wordt het risico overgedragen van verkoper naar koper
  • Kosten: wie is verantwoordelijk voor welke kosten (transport, verpakking, laden, lossen, controle, veiligheidskosten, verzekering)

Bovenstaande verschilt per Incoterm en het is dus belangrijk om te weten welke in jouw situatie het meest geschikt is. Van de elf Incoterms zijn er vier gericht op zeevaart, terwijl de overige zeven voor alle soorten transport gelden. De Incoterms 2020 houden kleine wijzigingen in ten opzichte van de vorige versie. Een belangrijke wijziging is de vervanging DAT (delivered at terminal) door DPU (delivered at place unloaded).

Raadpleeg de bijlage voor een overzicht. 

 

Txt File: