News


09/04/2018 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 27 maart kwamen de leden van het regionaal overleg Hasselt bijeen. Op de agenda stonden volgende onderwerpen: EiDR, de herbeoordeling van de vergunningen, de zekerheidstelling, de nota's over het douane-entrepot, de EU-trader portal, de verhoging van de boetes voor containers, de regularisaties van de aangiftes en vragen van bedrijven.

06/04/2018 Planning migratie NCTS-RW

Op de vergadering van de WG ICT-Software providers van 5 april, werd de planning van de migratie van NCTS-RW besproken. De laatste versie van de planning is te raadplegen op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

05/04/2018 Wijziging borgtocht in speciën

Op de vergadering van het regionaal overleg Hasselt op 29 maart heeft de Douane de nieuwe procedure rond de borgtocht in speciën meegedeeld, opgelegd door de Deposito-en Consignatiekas (DCK). Sinds 1 april moet elk bedrijf voorafgaand aan de storting van een borg bij de DCK een formulier invullen. Indien het formulier ontbreekt, wordt het overgeschreven bedrag teruggestort op de bankrekening van de deposant en is er bijgevolg geen borg gesteld.

04/04/2018 Verslag WG Controleprocessen

Op 14 maart kwamen de leden van de werkgroep Controleprocessen bijeen. Ze bespraken onder andere de visienota System Based Approach.

30/03/2018 Verplicht aangeven van lege containers

De richtlijnen in verband met het verplicht aangeven van lege containers, aangekondigd tijdens de laatste vergadering van de werkgroep Binnenbrengen, zijn gepubliceerd. De verplichting geldt vanaf 1 juli 2018, maar kan nu reeds toegepast worden. Dankzij deze maatregel komen alle containers op de aangifte tot tijdelijke opslag, wat de controletaken van de Douane vergemakkelijkt.

29/03/2018 Visienota SBA gepubliceerd

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen publiceerde haar visienota over System Based Approach op haar website. De leden van de werkgroep Controleprocessen bespraken de visienota tijdens de vergadering van 14 maart.

28/03/2018 Verslag Regionaal Forum Gent

Op 9 maart kwamen de leden van het Regionaal Forum Gent bijeen. De gastheer van de vergadering was deze keer Barco NV. Na een presentatie van het bedrijf, gaf Tom Vancoppenolle van de Douanadministratie te Gent een uiteenzetting over de gewijzigde wetgeving van de vergunningen vereenvoudiging, waaronder de vergunning EiDR.

22/03/2018 Verslag WG Algemene bepalingen

Op 9 maart kwamen de leden van de werkgroep Algemene bepalingen bijeen. De resultaten van de projectgroep Beroepsbekwaamheid werden voorgesteld. Verder gaf de douaneadministratie toelichting over de geplande wijziging van artikel 84 DA, de voorwaarden voor ontheffing van zekerheid bij een vergunning doorlopende zekerheid transit en de gevolgen van arrest C-661/15 (terugbetalingsdossiers) enerzijds en van arrest Hamamatsu (C-529/16) anderzijds. De dienst Tarief gaf een presentatie over de bindende tariefinlichtingen.

21/03/2018 Verslag WG Accijnzen

Op 8 maart kwamen de leden van de werkgroep Accijnzen bijeen. Naast het opvolgen van de actiepunten van de laatste vergadering, bespraken de leden de Brexit en de gevolgen voor de accijnswetgeving, de mogelijke problemen van groupagezendingen van accijnsgoederen en de resultaten van de subwerkgroep E-commerce en accijnzen.

16/03/2018 Globalisaties

Zoals reeds aangekondigd eind januari, zijn er enkele technische veranderingen voorzien voor de globalisaties. De douaneadministratie wenst de globalisaties vanaf mei 2019 via PLDA te laten verlopen en ook de dataset zal uitgebreid worden.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS