News


30/10/2017 Verslag WG Binnenbrengen

Op 29 september kwam de werkgroep Binnenbrengen bijeen. De leden bespraken o.a. de rapportering van lege containers op de vrachtlijst, het ontwerp van circulaire EiDR, de modaliteiten van de ATO en de overbrenging tussen RTO's.

27/10/2017 EU Trader Portal

Op de laatste vergadering van de werkgroep Bijzondere regelingen werd het nieuw Customs Decision System voorgesteld, het Europees systeem voor grensoverschrijdende vergunningen. Hiermee gelinkt is het EU Trader Portal, de unieke toegang voor economische operatoren tot CDS. Lees in de infofiche waarom het EU Trader Portal nuttig is voor jou.

25/10/2017 Verslag regionaal overleg Leuven

Op 14 september kwam de regionale werkgroep Leuven bijeen. De leden bespraken de vorderingen van de elektronische aanzuivering van de uitvoeraangiftes, de modaliteiten van de ATO en de visie van de werkgroep over e-commerce.

19/10/2017 Wederzijdse inleefstages bij Douane

Op 28 september kwam de werkgroep Algemene bepalingen bijeen. De leden bespraken de laatste stand van zaken van de erkende douaneopleidingen of beroepsbekwaamheid, het concept van de wederzijdse inleefstages en de planning ervan en het nieuw AEO-portfolio.

18/10/2017 Verslag ICT-Software providers

Op 26 september kwam de werkgroep ICT-Software providers samen. De leden bespraken o.a. de korte termijnplanning van de PLDA releases, een automatische toepassing om de geldigheid van een REX-nummer te controleren en de uitrol van NCTS-RW.

17/10/2017 Verslag regionaal overleg Hasselt

Op 29 september kwam de regionale werkgroep Hasselt bijeen. De leden van de privésector kregen de kans om hun vragen te stellen en de AAD&A informeerde hen over enkele nationale onderwerpen, zoals de wederzijdse bedrijfsstages en CDMS - KIS SIC.

16/10/2017 Verslag Controleprocessen

Op 8 september kwamen de leden van de werkgroep Controleprocessen samen. Ze bespraken volgende onderwerpen: invoering van de smart seals, de verwachte werkfiche over staalnames, System Based Approach (SBA), kennisgeving van selectie voor controle en de questionnaire die in november uitgestuurd wordt.

13/10/2017 Nieuwe Brexit-rubriek op website van de Douane

Zoals in de Stuurgroep van 8 september aangekondigd, heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een rubriek over de Brexit gelanceerd op haar website. Doe je zaken met het Verenigd Koninkrijk? Raadpleeg deze dan regelmatig!

12/10/2017 Verslag WG Accijnzen

Op 28 september kwam de werkgroep Accijnzen bijeen. De leden bespraken onder andere een verzoek tot aanpassing van de accijnswetgeving voor fruitpersen, de mogelijkheid om het indienen van een AC4 te vereenvoudigen en de problematiek van e-commerce inzake accijnzen.

11/10/2017 Bedrijfsfilm over de Douane

Op 14 september kwam de werkgroep Communicatie & Marketing bijeen. De publicatie van de nieuwe bedrijfsfilm over de Belgische douane op internet werd toen aangekondigd. Daarnaast bespraken de leden de nieuwe website van de Douaneadministratie, de communicatie rond de Brexit, richtlijnen voor reactietijden, klantensegmentatie en de publicatie van de productfiches.

Pagina's

Abonneren op Nationaal Forum RSS