31/10/2019 Verslag WG Uitgaan - Update

Op 27 september vond de vergadering van de Werkgroep Uitgaan plaats. Onder andere de "Kennisgeving van Wederuitvoer" en het "Elektronisch exportmanifest" kwamen aan bod. De aanwezigen kregen een stand van zaken over bericht IE507. De resultaten van de subwerkgroep "Consolidaties" zijn opgenomen in het verslag. Tot slot volgde de aankondiging van de bewustmakingscampagne van ASV (Antwerps Scheepvaartvereniging) over "verschepingen zonder douanedocumenten" en het informatieve document opgesteld door de Haven van Antwerpen en de Douane met aandacht voor de impact van Brexit op short sea bewegingen.

Correctie verslag: Agendapunt 2 - Definitie exporteur

Raadpleeg het verslag voor meer informatie.